.
  • KERNACTIVITEIT: Gezondheidsbevordering en ziektepreventie
  • DOELGROEP: Intermediairs (zorg- en welzijnsactoren en -organisaties, scholen, lokale besturen, bedrijven, verenigingen…)
  • HOE: Analyse van de lokale noden, advies methodieken, coach om gezondheidsbevordering en ziektepreventie op een efficiënte manier over te brengen naar patiënten/cliënteel/leden/werknemers/….
  • CONTACT: info@logozenneland.be, www.logozenneland.be, 02 582 75 91

Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Zenneland heeft­ een passie voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. In opdracht van de Vlaamse overheid werken ze mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau. Logo Zenneland werkt rond verschillende thema's: geestelijke gezondheid, voeding en beweging, vaccinatie en infectieziekten, valpreventie, bevolkingsonderzoeken naar kanker, verslavingsproblematieken zoals tabak, alcohol, drugs, gamen, aandacht voor mondzorg en milieu & gezondheid. Ze streven ernaar dat elke burger de gezonde keuze als meest evidente keuze beschouwt. Om dat te doen informeren ze hen via intermediairs en motiveren ze bestuurders om een gezonde omgeving te creëren waar de gezonde keuze ook de makkelijkste keuze wordt. Ze brengen de juiste partners uit ons netwerk aan tafel om een project lokaal vorm te geven. Wens je zelf mensen te motiveren om gezonder te leven? Zoek je naar een gezondheidsactie of vorming in je organisatie, je gemeente, op school, op het werk of in je vereniging? Klop gerust aan bij Logo Zenneland!