MDO = Multidisciplinair Overleg

Aanleiding Er is sprake van een zorg- en ondersteuningsnood in de thuissituatie.
Aanwezigheid Cliënt Cliënt/ patiënt is bij voorkeur aanwezig.
Aanwezigheid hulpverlener Meestal met hulp- en zorgverleners die de patiënt al kennen.
Aanvraag Aanvraag bij een overlegorganisator.
Intervisie

Geen intervisie. Doel is het komen tot een gezamenlijk plan van aanpak (voor deze patiënt).

Vervolg Vergoeding voor professionele zorgaanbieders is mogelijk wanneer voldaan is aan specifieke criteria.
Contactpersoon

Overlegorganisatoren voor onze ELZ:

Voorbeeld 1: Bejaarde vrouw met dementie en een beperkt netwerk, de huisarts vraagt een zorgoverleg aan om de bezorgdheden en de toekomst te bespreken.

Voorbeeld 2: Een vrouw van middelbare leeftijd met een complexe medische problematiek, er zijn veel diensten betrokken en er wordt een overleg aangevraagd om alle hulp op elkaar af te stemmen zodat mevrouw zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen op een kwaliteitsvolle manier.