In de verwijzing van suïcidale personen van de ene naar de andere zorgpartner vallen er vaak hiaten. Tijdens deze transitiemomenten in de zorg is het risico op een suïcidepoging groter. Omdat suïcidepreventie een zaak is van iedereen, organiseerden we op donderdag 14 december 2023 een ontmoetingsmoment rond dit thema voor alle actoren overheen lijnen en sectoren.

Het GGZ-netwerk Diletti, de suïcidepreventiewerking van CGG PassAnt en de eerstelijnszones ELZOH en Demerland sloegen de handen in elkaar en werken samen een programma uit met verschillende interactieve workshops en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Deze activiteit kadert binnen het project Zorgcontinuïteit voor Suïcidale personen van het GGZ-netwerk Diletti.

Inhoud van de vorming en workshops

 • Plenaire inleiding
 • Workshops
  • Depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten bij ouderen worden vaak toegeschreven aan hun leeftijd. In deze workshop krijg je handvaten om zelfmoordgedachten te herkennen, bespreken, voorkomen en behandelen bij deze specifieke doelgroep.
   > Moderatoren: Katrien Vanderbist - ELP ouderen MOTO / Alexianen Zorggroep Tienen; Iris Claeys - ELP ouderen Sint-Annendael en WZC Huize Sint-Augustinus
  • Hoe herken je een jongere of jongvolwassene met psychische problemen? Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? Hoe ga je in gesprek met een suïcidale jongere? Wat doe je in geval van crisis? Deze thema’s komen aan bod in de workshop.
   > Moderatoren: Whitney Duchateau - orthopedagoog team jeugd Alexianen; Sara Van Rossem - Suïcidepreventiewerker CGG Passant
  • Naadloze zorg is voor suïcidale personen van levensbelang. Er is echter nog heel wat winst te halen in de opvolging en de nazorg bij deze doelgroep. Wie kan wat betekenen voor deze doelgroep en wanneer? En welke gedeelde zorgafspraken kunnen we maken om de zorgcontinuïteit te verbeteren? Binnen deze workshop wisselen we hieromtrent in groepjes ideeën uit aan de hand van reële casussen.
   > Moderatoren: Lindsey Prenen - teambegeleider en systeemtherapeut mobiel team Sint-Annendael Diest; Lieve Smet - teamcoördinator Hestia; Alexandra Anthoons - psycholoog en therapiecoördinator mobiel crisisteam Tienen
  • Het is belangrijk om voldoende oog te hebben voor de naasten van suïcidale cliënten. Door hen nauwer te betrekken, verklein je bovendien de kans op herval. Ze vormen een vangnet, helpen bij het creëren van veiligheid en zijn een belangrijke schakel in de zorgcontinuïteit. Tijdens deze workshop gaan we hierover in gesprek en reiken we concrete handvatten aan in het betrekken van de context.
   > Moderatoren: Miejeanne Janssens & Katleen Van Diest - Similes
donderdag 14 december 2023, 12:45 - 18:00
Woonzorgcentrum Dommelhof, Halensebaan 25, 3390 Tielt-Winge
gratis