Dit najaar vonden de eerste buurtnetwerken van ELZ Scheldekracht plaats. We organiseerden drie buurtnetwerken (*) en de resultaten ervan schetsen we jullie graag in een notendop.

(* In de regio’s Lochristi - Wachtebeke, Melle - Merelbeke - Destelbergen en Wetteren - Wichelen - Laarne)

De buurtnetwerken vormen een platform waarop actoren binnen de eerstelijnszorg- en hulpverlening elkaar kunnen ontmoeten én met elkaar in uitwisseling gaan rond thema’s die hen nauw aan het hart liggen. We durven (voorzichtig) te stellen dat we in deze opzet alvast geslaagd zijn. We mochten eerstelijnsactoren uit diverse beroepsgroepen verwelkomen en aan het einde van de middag werden er hier en daar al visitekaartjes uitgewisseld. Een basis voor nieuwe samenwerkingen? Daar zijn wij alvast van overtuigd!

Naast ruimte voor ontmoeting, was er op de buurtnetwerken ook heel wat aandacht voor het inhoudelijke denkwerk. We stonden stil bij negen opvallende trends die naar boven kwamen in de omgevingsanalyse van onze regio, a.d.h.v. de posters in de bijlage.

Bekijk het hier:

Vervolgens gingen we in gesprek rond verschillende, door de deelnemers gekozen gesprekstafels. De volgende thema’s werden uitvoerig (én multidisciplinair!) besproken:

  • Geldzorgen
  • Éénoudergezinnen met minstens één minderjarig kind
  • Vergrijzing (en bij uitbreiding het aanbod op het vlak van woonzorgcentra en dagverzorgingscentra en de daling van het aantal mantelzorgers)
  • (Preventie van) psychisch onwelbevinden
  • (Preventie van) overgewicht en eetstoornissen
  • Tandartsbezoek
  • Digitalisering
  • Kinderopvang

Een thema dat keer op keer naar voren werd geschoven, als alomtegenwoordig aanwezig in de praktijk van professionals uit verschillende disciplines, was psychisch (on)welbevinden. Sinds de coronapandemie kwam er - terecht - meer aandacht voor mentaal welzijn, maar we zijn er helaas nog niet... Daarom wordt het volgende buurtnetwerk volledig gewijd aan het topic ‘psychologische zorg in de eerste lijn’. Ben je er graag (weer) bij? Blokkeer dan alvast 20 december in je agenda.

Buurtnetwerk Wetteren-Wichelen-Laarne

Buurtnetwerk Destelbergen - Melle - Merelbeke

Buurtnetwerk Lochristi - Wachtebeke