Op 26 oktober organiseerde het Departement Zorg een webinar over eerstelijnspsychologische zorg voor ouderen en voor mantelzorgers. In deze mailing vindt u de opname, de presentatie en een overzicht van gestelde vragen met antwoorden.

De eerstelijnspsychologische zorg biedt - via klinisch psychologen en orthopedagogen - laagdrempelige ondersteuning voor milde tot matig psychische problemen. Bedoeling is om de problemen via een beperkt aantal sessies, hetzij het individueel of in groep, op te vangen om zo ernstiger en meer gespecialiseerde hulp te kunnen voorkomen.

Via de zogenaamde conventie werd een afsprakenkader uitgewerkt (tussen het RIZIV, de netwerken geestelijke gezondheid en de zorgraden) dat psychologische zorg betaalbaarder, toegankelijker en meer nabij wil maken voor kwetsbare groepen. Tot de kwetsbare groepen behoren ook de 65+’ers en mantelzorgers. Mantelzorgers zijn personen die extra zorg geven aan familieleden of vrienden die tijdelijk of permanent hulpbehoevend zijn. Voor mantelzorgers kan de eerstelijnspsychologische hulp bijdragen aan het versterken van hun veerkracht en ondersteunend werken.

Tijdens het webinar werd meer toelichting gegeven over de eerstelijnspsychologische zorg in Vlaanderen en de mogelijkheden voor ouderen en mantelzorgers. Die mogelijkheden werden onder andere toegelicht in drie praktijkervaringen van organisaties en geconventioneerde psychologen.

Opname en documenten

Graag bezorgen we u hieronder de opname van het webinar en de gegeven presentatie. Tijdens het webinar werden interessante vragen gesteld. De vragen en antwoorden kan u ook hieronder raadplegen.