Eind oktober moeten alle eerstelijnszones hun beleidsplan 2024-2026 en hun actieplan 2024 indienen bij de Vlaamse overheid. ELZ Dender bereidt zich al geruime tijd voor op deze omvangrijke opdracht. Er werd een Expeditieteam opgericht om dit traject in goede banen leiden.

Dit leidde tot eerste concrete resultaten:

 • Eind 2022 werd een lijvige omgevingsanalyse gemaakt met opvallende cijfers uit onze 6 gemeenten. (We bespraken deze onder meer op de Fora)
 • Hieruit werden 3 thema’s gedistilleerd waar we in 2024-2026 willen op focussen:
  • Mentaal welbevinden
  • Gezonde levensstijl (waaronder voeding & beweging)
  • Toegankelijkheid van de zorg

Deze 3 thema's worden uitgebreid geanalyseerd en samengebracht in een verkennende nota die je op deze pagina terugvindt.

De Zorgraad zocht op de jaarlijkse werkdag binnen deze thema’s antwoorden op cruciale vragen:

 • Wat betekent dit thema voor ons?
 • Welke doelstellingen passen bij dit thema?
 • Welke partners zijn nodig om deze te bereiken?

Onze ultieme finaliteit is: We maken geïntegreerde zorg en welzijn mogelijk voor de burger.

Deze finaliteit willen we bereiken a.d.h.v. 5 basisopdrachten:

 • We realiseren een open organisatienetwerk
 • We inventariseren noden en behoeften ==> de voeler
 • We beheren kennis ==> de baken van vertrouwen
 • We doen beleidsaanbevelingen ==> de bruggenbouwer
 • We faciliteren innovatiehub ==> de motor van verandering

Binnen onze 3 prioritaire domeinen willen we inzetten op burgergerichte doelstellingen (burgers benaderen via onze intermediairs), netwerkgerichte doelstellingen en medewerkersgerichte doelstellingen.

Concreet betekent dit:

 1. Gezonde levensstijl

1.1. Burgergerichte doelstelling

 • We willen inzetten op een bredere bewustwording rond een gezonde levensstijl ==> kennis aanwezig en vaardigheden ontwikkeld
 • Binnen deze gezonde levensstijl willen we actief inzetten op beweging ==> activiteitsgraad verhoogd

1.2. Netwerkgerichte doelstellingen

 • We willen inzetten op een bredere bewustwording rond een gezonde levensstijl ==> kennis gedeeld en vaardigheden gekend

1.3. Medewerkersgerichte doelstellingen

 • We willen inzetten op een bredere bewustwording rond een gezonde levensstijl ==> kennis aanwezig en vaardigheden ontwikkeld
 1. Mentaal welbevinden

2.1. Burgergerichte doelstelling

 • Betere afstemming van vraag (noden) en aanbod = match ==> op maat
 • Zelfredzaam - veerkracht - actief ==> verhoogd

2.2. Netwerkgerichte doelstellingen

 • Betere afstemming van vraag (noden) en aanbod = match ==> samenwerking - afstemmingsgraad – vraaggestuurd
 • Zelfredzaam - veerkracht - actief ==> verhoogd

2.3. Medewerkersgerichte doelstellingen

 • Zelfredzaam - veerkracht - actief ==> verhoogd
 1. Toegankelijke zorg
 • Transparantie
 • Toeleiden
 • Verantwoordelijk(heid)

Huidige opdracht: concrete acties

De opdracht waar we NU voorstaan is het vertalen van deze doelstellingen IN CONCRETE ACTIES.

Om dit op een efficiënte en onderbouwde manier te kunnen doen zijn wij op zoek naar experten, professionals, adviseurs, ervaringsdeskundigen,… die beslagen zijn in een van de 3 thema’s.

Voor deze stap hebben we JULLIE NODIG ! We vragen jullie hulp en input, want dit kunnen wij niet alleen …

Werk je binnen het CAW of heb je een praktijk als zelfstandig psycholoog? Ben je diëtist of bewegingsadviseur? Wenkt je pensioen als huisarts en ben je bezorgd waar je patiënten terecht moeten? Ben je consulent bij de mutualiteit en zoek je elke dag naar manieren om klantgericht te kunnen werken? Kortom, liggen een van onze 3 thema’s jou nauw aan het hart? Dan hebben wij je insteek nodig!

Aan welke acties denk jij binnen bovenstaande doelstellingen, met onze omgevingsanalyse en verkenning als achtergrond ?

Welkom op onze participatieve fora.

Data

 • Gezonde levensstijl: Do 05/10 – 17u00 - 19u00
 • Nabijheid & Toegankelijkheid van zorg: Do 05/10 – 19u00 - 21u00

Deze twee momenten vinden plaats in de vergaderzaal van het Sociaal Huis (2de verdieping) te Dendermonde (Gentsesteenweg 1).

Meer info en inschrijven

Wens je meer info rond één van deze thema's? Of heb je interesse in één van de thema's maar kan je niet aanwezig zijn? Laat ons iets weten via info@elzdender.be of 052 69 03 28.

Om praktisch organisatorische redenen willen we vragen om je in te schrijven via deze link.