Psychologische conventie in ELZ Schelde en Leie

In de laatste maanden heeft het team van de conventie psychologische functies in de eerstelijn niet stilgezeten: ondertussen zijn er meer dan 300 psychologen/orthopedagogen in Oost-Vlaanderen geconventioneerd! De conventie wil psychologische zorg betaalbaarder, toegankelijker en meer nabij maken voor kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met milde tot matig ernstige psychische klachten. Bij een geconventioneerde psycholoog betalen cliënten 11 euro voor een individuele sessie (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro voor een groepssessie. Meer info kan je terugvinden op de website van het RIZIV.

Voor ELZ Schelde en Leie zijn we ondertussen compleet: hier zijn momenteel meer dan 20 geconventioneerde psychologen en orthopedagogen aan de slag. Een overzicht van alle geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen in je regio kan je terugvinden op de nieuwe website: https://www.psy-ovl.be/

Hier kan je onder andere filteren op regio (eerstelijnszone), doelgroep (kinderen en jongeren of volwassenen) en aanbod (eerstelijnspsychologische zorg of gespecialiseerde psychologische zorg). Graag een warme oproep om deze website mee te verspreiden onder de eerstelijnswerkers in ELZ Schelde en Leie.

Vindplaatsen en groepssessies: stand van zaken

In april 2022 deden we een oproep aan organisaties om zich aan te melden als vindplaats in de regio. Vindplaatsen zijn laagdrempelige en toegankelijke plekken waar het voor kwetsbare burgers logisch is om hulp te vinden. Het zijn niet-stigmatiserende plaatsen waar de burger regelmatig aanwezig is voor een ander doeleinde dan psychische gezondheid. Deze plaats komt dus niet noodzakelijk overeen met het praktijkadres van de geconventioneerde psychologen en/of orthopedagogen. Bijvoorbeeld: huis van het kind, ziekenhuis, wijkcentrum, multidisciplinaire praktijken met geïntegreerde werking in de buurt, …. Binnen de conventie worden deze plekken ingezet met als doel psychologische hulpverlening fysiek dichter bij burgers te brengen en tegelijkertijd de drempel te verlagen om hulp te zoeken voor psychische problemen. Verwacht wordt dat onze geconventioneerde psychologen en orthopedagogen zich de komende maanden meer en meer lokaal zullen verankeren.

GGZ-organisaties binnen de tweede of derde lijn worden hier niet onder gezien: dit omdat deze plekken al gekoppeld zijn aan hulpverlening rond psychische gezondheid, terwijl we net die burgers willen bereiken die hier anders niet zo makkelijk toe zouden komen.

Een vindplaats is niet persé een werkplaats. Een vindplaats kan ook zijn waar men de hulpvraag detecteert en capteert, maar dan met een lage drempel kan doorverwijzen naar een andere locatie.

Voor ELZ Schelde en Leie hebben we helaas erg weinig aanvragen voor vindplaatsen binnengekregen. Daarom doen we nogmaals een warme oproep om je aan te melden als vindplaats. Als je een ruimte beschikbaar wilt stellen voor individuele sessies, groepssessies, en/of goeie contacten hebt met een gemeenschap die je wilt toeleiden naar onze zorg: lees dan zeker hier verder, vul het formulier in voor de aanvraag of neem eens contact op met de lokale coördinator (voor contactgegevens: zie hieronder).

Groepsaanbod zichtbaar op website

Binnen de conventie eerstelijnspsychologische zorg gaan er nu al vaak lokaal therapeutische groepstrajecten door over verschillende thema’s. Dit aanbod is vanaf nu raadpleegbaar op de website www.psy-ovl.be. Links bovenaan kan je switchen tussen “individueel aanbod” en “groepsaanbod”. Door middel van filters op regio waar je op zoek bent naar groepsaanbod, de thematiek en de leeftijd kan je de zoekopdracht verder verfijnen. Door het aanklikken van één groepsaanbod in de lijst, kan je meer info raadplegen over het geselecteerde aanbod: het thema, een korte beschrijving, de aanvang van het traject, de leeftijd van de doelgroep, de contactgegevens en verantwoordelijke psycholoog/orthopedagoog die dit groepsaanbod organiseert.

Vragen, wil je graag ook een groepstraject opzetten of heb je weet van bepaalde noden in de regio? Neem contact op met Rosa De Geest via rosa.degeest@psy-ovl.be.

Voorstelling lokaal coördinator regio Schelde en Leie

Rosa De Geest is lokaal coördinator in het kader van de conventie psychologische functies in de eerstelijn en verantwoordelijk voor de eerstelijnszone regio Meetjesland en Schelde en Leie. Zij is het aanspreekpunt voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen uit de regio en ondersteunt bij de ontwikkeling van lokale samenwerkingsverbanden. De brug slaan tussen de geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnspartners is wat Rosa samen met jullie als lokale partners zal proberen te verwezenlijken.

Contactgegevens Rosa De Geest, lokaal coördinator ELZ Schelde en Leie en Meetjesland:

0492 34 35 84

rosa.degeest@psy-ovl.be

Kick-off conventie psychologische zorg in eerste lijn in ELZ Schelde en Leie

Het conventieteam en ELZ Schelde en Leie mochten op 23 mei een 60-tal enthousiaste deelnemers verwelkomen op het eerste netwerkevent van de conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

Tijdens deze netwerklunch konden de (geconventioneerde) klinisch psychologen en orthopedagogen kennismaken met elkaar en met de eerstelijnspartners uit ELZ Schelde en Leie. Daarnaast werd er voor de eerstelijnspartners ook een infosessie voorzien over de werking van de conventie.

Meer informatie over de psychologische conventie in ELZ Schelde en Leie?

Contacteer de lokaal coördinator Rosa De Geest van regio Schelde en Leie en Meetjesland via rosa.degeest@psy-ovl.be

Toolbox ‘RIZIV-conventie: psychologische zorg in de eerste lijn’ - VIVEL Academie

In deze toolbox verzamelt VIVEL alle info die je als zorg- en welzijnsprofessional helpt bij de implementatie van de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

Je komt te weten:

  • wat RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn en de rol van de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de zorgraden hierin is.
  • welk communicatiemateriaal er beschikbaar is per Netwerk GGZ rond de conventie, op maat van burgers, psychologen/orthopedagogen en verwijzers
  • waar we eind april 2023 staan met betrekking tot de uitrol van de conventie en hoe de samenwerking tussen zorgraden en de netwerken verloopt
  • hoe je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg op de eerste lijn kan versterken
  • wat de contactgegevens van lokale coördinatoren zijn

Raadpleeg de toolbox