Inschakelingsuitkering voor werkzoekende schoolverlaters

Als u uw beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen hebt en nog werkzoekend bent, dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een inschakelingsuitkering.

Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Op een werkloosheidsuitkering hebt u pas recht als u al een tijd gewerkt hebt. Een inschakelingsuitkering is er voor jongeren die nog niet (voldoende) gewerkt hebben.

Om die beroepsinschakelingstijd te laten starten, moet u zich zo snel mogelijk inschrijven bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding).

Klik hier voor meer informatie.