Lokaal loket kinderopvang!

Is één van je klanten of patiënten zwanger? Vertel hen dat ze zo snel mogelijk een aanvraag moeten doen voor kinderopvang indien ze kinderopvang wensen. Er is een lange wachtlijst en een groot tekort aan plaatsen dus hoe vroeger de aanvraag, hoe beter. Willen ze graag meer informatie? Verwijs hen door naar het lokaal loket kinderopvang van de gemeente waarin ze wonen. De aanvraag voor kinderopvang gebeurt online, via Opvang Vlaanderen . Ouders doen best een aanvraag voor zoveel mogelijk opvanglocaties om hun kans te vergroten. Op de website vind je een wegwijzer met stappenplan. Als ouders hulp nodig hebben met hun aanvraag, helpt het Huis van het Kind hierbij.

Op de website van Opvang Vlaanderen vind je een overzicht van alle opvanginitiatieven in je buurt, een wegwijzer met een stappenplan die je helpt bij je aanvraag en kan je meteen ook registreren.