Op vraag van enkele netwerkpartners hebben we oog voor dit thema. Op de netwerkdag kregen zorg- en welzijnsprofessionals de kans om in interactie te gaan met een rouw- en verliescoach.

Ook het Burgerplatform gaat aan de slag met dit thema en we krijgen hiervoor ondersteuning van een klinisch pscyholoog Sofie Moens die ook werkzaam is bij het Forum Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde.

Samen met de participatieraad van Zorgzame buurt CM regio AMALO organiseren we enkele initiatieven o.a. de lezing Hoe ongezond is eenzaamheid, een gelukswandeling, ...