Signalentool ELZ Dender

Wat zijn signalen?

Signalen zijn terugkerende persoons- en situatie-overstijgende problemen;
die door hulpverleners in de zorg- en welzijnssector, personen met een zorg en ondersteuningsnood en hun omgeving worden opgemerkt;
die structurele oplossingen vragen over sectoren heen.

Doelstelling van de signalentool

Doelstelling van de eerstelijnszone is om de samenwerking tussen zorgverstrekkers vlotter te laten lopen en meer kwalitatieve zorg en welzijn te leveren. Daarom richten wij ons ook naar signalen die te maken hebben met problemen in de gezondheids- en welzijnszorg binnen ELZ Dender.

Signalen zijn niet gelijk aan klachten. Een klacht is een uiting van een ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. Voor klachten rond een bepaalde organisatie, dienst of benadering vragen we dan ook contact op te nemen met de desbetreffende organisatie/dienst.

Hoe signalen doorgeven?

Vul de signalenkaart in door hier te klikken.

Procedure

De signalenkaart komt terecht bij een centraal meldpunt.
1 keer per kwartaal worden alle signalen besproken in de werkgroep signalenbeleid. Enkel als ze beantwoorden aan de hiervoor genoemde definitie, en ze niet eenvoudig zelf aangepakt kan worden, worden ze verder grondig besproken en geanalyseerd.
Daarna volgt er een terugkoppeling op de zorgraad en alle betrokken partners.
Na ieder werkjaar zullen de signalen opgenomen worden in het jaarverslag en zal er een terugkoppeling volgen op het veranderforum.