Publicaties Eerstelijnszone Dender

Hieronder vind je een overzicht terug van publicaties van ELZ Dender:

Publicaties en nieuwsbrieven partners ELZ Dender

Hieronder vind je een overzicht terug van alle publicaties en nieuwsbrieven van onze partners binnen Eerstelijnszone Dender. Wil je zelf dat een publicatie hier terechtkomt? Stuur dan een mailtje naar één van onze medewerkers.

Bl@zuin

Bl@zuin is de nieuwsbrief voor huisartsen van het az Sint-Blasius.

Patiëntenmagazine Samen Beter

Documentaire: het verhaal van Isaac

Bekijk de documentaire hier

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

Ricour Céline, Desomer Anja, Dauvrin Marie, Devos Carl. Hoe de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren voor personen met een verstandelijke handicap?. Health Services Research (HSR). Brussel. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2022. KCE Reports 361AS. DOI: 10.57598/R361A.

Liever Thuis - LM

Overal Thuis

Driemaandelijks magazine van het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen

TEJO Dendermonde

Vrij CLB Waas & Dender