In april 2017 werd de regio Dendermonde, net als Zuid-Oost Limburg, door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen weerhouden als pilootregio voor een project rond de vorming van eerstelijnszones.

Doelstelling van deze eerstelijnszones is om de samenwerking tussen medewerkers in de zorg- en welzijnssector vlotter te laten lopen en meer kwalitatieve zorg te leveren.

Meer weten?

  • De wiki-pagina over de eerstelijnszones verzamelt kennis, inzichten en ervaringen van de eerstelijnszones Dender en Zuidoost-Limburg, die als pioniers door Flanders Synergy ondersteund en begeleid worden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen hun zone.
     
  • In de brochure '1 jaar pionier Eerstelijnszone Dender' leest u meer over de bestaansreden van de ELZ Dender, haar waarden, kernopdrachten en leidende principes.