SPPIT PLUS

.

Sppit Plus is een mobiel team voor ouderen in een kwetsbare situatie, die de weg naar zorg moeilijk vinden.

Voor wie?

  • 60 Plussers
  • Vermoeden van een psychische kwetsbaarheid
  • Moeilijk of geen zorg toelaat
  • Geen of een ontoereikend zorgnetwerk
  • Woonachtig zijn in de regio Halle- Vilvoorde

Hoe werken zij?

Je wordt begeleid in je eigen thuisomgeving. Zij werken op maat en hun zorg sluit aan bij jouw noden. Hun belangrijkste doel is het bevorderen van jouw mentaal welzijn. Zij proberen zo veel mogelijk je naasten, de huisarts en andere zorgverleners te betrekken.

Aanmelden?

Neem contact op via het gratis nummer: 0800 13 500

Jouw vraag wordt telefonisch beluisterd en indien zij iets voor kunnen betekenen komen zij aan huis om jouw hulpvraag verder uit te klaren. Afhankelijk van jouw noden schakelen zij een hulpverlener in of betrekken zij een ander dienst.

Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00.