Maandagavond 23 januari kwam een eerste klankbordgroep samen in LDC ’t Zilverpand.
Een dertigtal burgers, vrijwilligers en mantelzorgers waren aanwezig en klaar om hun mening te delen met ons.

Wisselwerking tussen klankbordgroep, cluster PZON/MZ/Vrijwilliger en Zorgraad ELZ Dender

Een klankbordgroep is belangrijk en nodig om de vertegenwoordigers van de Cluster persoon met een zorg- of ondersteuningsnood te versterken in hun rol binnen de zorgraad van onze Eerstelijnszone.

De 3 vertegenwoordigers voor deze cluster in onze zorgraad luisteren naar

  • de vragen die burgers, vrijwilligers en mantelzorgers stellen op basis van hun dagdagelijkse ervaring met zorg en welzijnsorganisaties
  • de noden die hieruit komen
  • de feedback die zij geven op thema’s waar de Eerstelijnszone rond werkt

Met deze informatie trekken ze naar de zorgraad van onze Eerstelijnszone en worden samen met de andere clusters prioriteiten en acties bepaald waarrond we werken.

Structuur ELZ

Medicatietraject

Met heel wat partners werken we aan het project ‘Samen voor een veilig en efficiënt medicatiegebruik’.

Een deeltje van dit project heeft te maken met het uitwerken van “De Gele Doos”.

'De Gele Doos' is een herkenbare gele bewaardoos voor cruciale persoons-, contact-, en medische gegevens. Ze wordt in de koelkastdeur bewaard omdat dit een gemakkelijk vindbare plaats is voor hulpdiensten. Wanneer ouderen in nood verkeren of vermist blijken, vinden diensten als brandweer, hulpverleners en politie sneller de nodige informatie.

De klankbordgroep deelde hun mening over welke informatie te vinden moet zijn in zo’n Gele Doos, wat voor hen minder belangrijk is en maakte duidelijk dat dit project niet stopt op het moment dat De Gele Doos wordt uitgedeeld in enkele gemeentes van onze Eerstelijnszone.

Signalentool ELZ Dender

We lichtten ook kort het signalenbeleid van ELZ Dender toe. Wat is een signaal en wat is het niet? Hoe kan je een signaal indienen bij ons en wat doen wij hier mee? Deze informatie is ook terug te vinden op onze website.

Afsprakennota rond opname en ontslag in het ziekenhuis

Momenteel wordt er ook gewerkt aan een nieuwe opname- en ontslagconvent tussen AZ Sint-Blasius en de thuiszorgdiensten. In zo’n convenant kan uiteraard de patiënt niet ontbreken. Daarom ook dat het voorstel dat er momenteel is werd voorgesteld aan de klankbordgroep. Elk vanuit zijn eigen ervaring bracht waardevolle informatie aan en stelde enkele concrete vragen die we doorgeven aan het ziekenhuis en de thuiszorgdiensten.

Sluit je aan bij de volgende klankbordgroep?

Ben je er de volgende keer graag bij? Geef ons een seintje via info@elzdender.be of bel naar 052 69 03 28. We komen opnieuw samen op:

Meer informatie volgt later.

Hieronder nog enkele sfeerbeelden van een waardevolle avond met aangename kennismakingen en lekkere pannenkoeken.