Ook op dit vlak staan er diverse acties op het programma.

De thuisverpleegkundigen werden geïnformeerd op een netwerkavond over de PICT-schaal. Deze schaal zorgt voor een tijdig identificeren van een palliatieve patiënt en voor de inschatting van de ernst van hun zorgnoden.

Diverse lokale besturen en mutualiteiten organiseren infomomenten over zorgvolmachten en vroegtijdige zorgplanning. Wij stimuleren hen en ondersteunen waar mogelijk.

Op 6 juni 2023 organiseren we voor zorgverstrekkers een informatieavond en netwerkevent "Palliatieve zorg in de eerste lijn" Samen op weg naar meer levenskwaliteit voor de patiënt en zijn omgeving.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een patiënt met een ongeneeslijke ziekte wordt het palliatieve traject in al zijn facetten belicht. De vorming biedt zowel inhoudelijk als praktisch handvaten en tools voor alle betrokken zorgverleners in de eerste lijn!

Dit event is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking met de vertegenwoordiger van thuisverpleging en vroedvrouwen, de vertegenwoordiger van Gezinszorg, de vertegenwoordiger van Woon- Zorgcentra en lokaal dienstencentrum, Omega, Forum Palliatieve Zorg, Palliatieve eenheid De Rank en Palliatief Support Team OLV-ziekenhuis.