Zorgzaam Kiel

In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. In een zorgzame Buurt staat levenskwaliteit centraal, voorzieningen en diensten zijn er voor iedereen toegankelijk. Iedereen voelt er zich goed en wordt geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoeften. Kortom, een zorgzame buurt is een buurt waar iedereen zorgt voor iedereen.

Elke zorgzame buurt vraagt maatwerk want elke wijk is anders. Voor Zorgzaam Kiel trokken we de wijk in om te luisteren waar dit een project een meerwaarde kan zijn.

Ons netwerk omvat momenteel spelers van zowel de formele als informele partners in zorg en welzijn die actief zijn op het Kiel in Antwerpen. De focus van het project is om dit netwerk nog uit te breiden, vooral kenbaar en toegankelijk te maken voor de burgerbevolking van het Kiel en zo met de bewoners aan de slag te gaan met als doelstelling een warme zorgzame buurt te creëren en te ondersteunen.

Aan de hand van bevragingen in de wijk kwamen we te weten dat er reeds veel zorgzaamheid en fierheid aanwezig is maar dat het stigma dat over de wijk hangt zwaar weegt op de organisaties en bewoners. We spraken met het projectteam af om te samen te werken aan en het tonen van een positief verbindend Kiel. Zo willen we ondersteuning geven aan wat er reeds is zodat de volledige wijk kan groeien. Doorheen het project bundelen we en verzamelen we alle krachten in de wijk en tonen we waar spontane zorg aanwezig is. Zo trachten we nog meer bewoners te bereiken en samenwerking tussen organisaties en bewoners te bevorderen. Hoe meer elke buur in de wijk elkaar kan vinden hoe beter.

Bundelen jullie mee de krachten, zorgzaamheid en verbinding in de wijk? Zo tonen we samen wat het Kiel in zijn mars heeft!

Acties in functie van Zorgzaam Kiel

I Love Kiel

Het logo staat voor verbinding en fierheid. Aan de hand van het logo dragen we bij tot waakzame zorg en verbinden we professionals én bewoners onder eenzelfde doel, de wijk! Petten en stickers zijn bij ons te verkrijgen.

Social media als laagdrempelige sociale kaart

Doorheen het project zal het logo ingezet worden als laagdrempelige mascotte waarbij we de sociale kaart verder zullen aanvullen en de krachten bundelen, verzamelen en tonen. Momenteel is er een Instagram dat als laagdrempelige sociale kaart zal dienen voor de professionals en bewoners van de wijk.

Warmste Wijk

Tijdens dit buurtfeest tonen de bewoners en organisaties van het Kiel wat ze in hun mars hebben. Acties en bijdragen aan de Warmste Week ( zet zich in tegen Kansarmoede) zullen hier worden verzameld en getoond. Iedereen krijgt de kans om mee zorg te dragen en zo zetten we de wijk in zijn kracht door zichtbaar te maken wat we te bieden hebben. Samenwerking, verbinding en ontmoeting staat hier centraal.

Jonge Helden

Cm en Solidaris slaan de handen in elkaar om Jonge mantelzorgers in hun kracht te zetten. Er is nog veel taboe aanwezig rond mantelzorg. Vanzelfsprekende zorg wordt hier vaak vanzelf zwijgende zorg. Vanuit Zorgzaam Kiel gaan de mutualiteiten in gesprek met jongeren en samen zoeken ze naar manieren hoe de jonge mantelzorgers voornamelijk getoond kunnen worden als held(in) waardoor ze in hun kracht worden gezet.