Vragenlijst project "informatiestroom bij ontslag uit het ziekenhuis"

Vanuit het Health Campus Zorginnovatiefonds mag het ZOL samen met de eerstelijnszone Kemp en Duin en eerstelijnszone Maasland een project omtrent transmurale zorg opstarten. Hierbij kunnen we rekenen op ondersteuning van het Think3 centrum en UHasselt.


Dit project heeft als doel de informatiestroom en transitie van het ziekenhuis naar de thuiszorg/eerstelijnszorg te optimaliseren. Om dit doel te bereiken hebben we nood aan een goede probleemanalyse: we willen nagaan waar het nu net misloopt in deze transitie. Op basis daarvan kunnen we een verbetertraject doorlopen.

Door middel van deze 10 minuten durende vragenlijst kan jij als zorg- of hulpverlener in de thuiszorg/eerstelijnszorg knelpunten naar voor schuiven. Op die manier kunnen we deze praktijkgerichte inzichten meenemen in het project dat we doorlopen. Invullen van de vragenlijst kan t.e.m. zondag 10 september.

Hieronder nogmaals de link naar de vragenlijst: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eq8pxq1uOE-Af05hpJEA4oxeYAROyGFLqMy5EK48ZY5UNEtaVlc0T0tNMkFXVkRQNlJERlhKRjRZNi4u


Alvast hartelijk bedankt voor jouw tijd en inzichten!

Namens het projectteam van ZOL, ELZ Kemp en Duin en ELZ Maasland