Bewegen Op Verwijzing

 • 26 oktober 2020

Het is officieel. Bewegen Op Verwijzing gaat door na 2020. Het Vlaams Instituut Gezond Leven bracht ons op de hoogte dat er een verlenging is van het huidig besluit van de Vlaamse regering tot en met 2022. De evaluaties (bevragingen, focusgroepen, jaarverslagen, facturatiesoftware en MedirisMulti) waar jullie (Logo's, trekkers en Bewegen Op Verwijzing-coaches) allen aan meewerkten zijn erg nuttig geweest om de goede elementen van de werking aan te tonen en verbeteringen te maken.

Welke belangrijke verbeteringen zijn er gemaakt?

 1. Alle artsen zullen vanaf 2021 patiënten kunnen doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. De huisarts dient steeds op de hoogte gebracht te worden. Omdat de huisarts voor Bewegen Op Verwijzing nog steeds erg belangrijk is. De opvolging op lange termijn, na de coaching, is normaal voor een huisarts veel makkelijker dan voor een andere arts omdat de frequentie waarmee een Vlaming of Brusselaar de huisarts bezoekt veel groter is. Blijf dus zeker de huisartsen betrekken in de coaching en in de lokale stuurgroep.
  Doorverwijzingen door kinesitherapeuten, diëtisten, … worden onderzocht in de komende periode.

 2. Er is opnieuw een incentive voor elke ELZ die minstens 50% van de inwoners van de ELZ kan bereiken. De besteding van deze incentive staat niet meer zo open als voorheen. Het is de bedoeling dat de incentive gebruikt wordt ter promotie en bekendmaking van Bewegen Op Verwijzing. De incentive is van dezelfde grootte orde als voorheen. A rato het inwonersaantal op 1 januari 2019 per lokaal netwerk is er een maximum van 300 000 euro om het hele werkgebied van Vlaanderen en Brussel te kunnen dekken. Het aantal inwoners van Brussel wordt forfaitair vastgelegd op 300.000 en er wordt een minimum van 2.500 euro per netwerk voorzien. De exacte bedragen volgen nog.
 3. Het is explicieter gemaakt dat het trekkerschap opgenomen kan worden door de zorgraad van de ELZ.
 4. Indien er een lokale overeenkomst is, mag de coaching doorgaan in een huisartsenpraktijk.
 5. Het bereiken van mensen in een kwetsbare situatie blijft een belangrijk aandachtspunt. De terugbetalingstarieven blijven ongewijzigd.

Wat dan na 2022?

Het is de bedoeling om Bewegen Op Verwijzing structureel te verankeren in de Vlaamse regelgeving. Dat wil zeggen dat er geen vaste einddatum zal zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart.

We hebben in de voorbije jaren een geweldig enthousiasme en betrokkenheid gevoeld door heel veel verschillende organisaties. Het sterkt ons als Gezond Leven om te zien dat er zoveel organisaties en Bewegen Op Verwijzing-coaches zich inzetten om de Vlamingen en Brusselaars actiever te maken. We zijn ervan overtuigd dat we allemaal samen al heel wat Vlamingen en Brusselaars in beweging hebben gekregen voor het leven en dat dit hun levenskwaliteit ten goede komt. Graag gaan we samen met jullie in de komende periode voor veel meer deelnemers die we met dezelfde (of grotere) kwaliteit kunnen verder helpen.

Tijdelijke werkwijze zonder verwijsbrief

Om de druk op de huisarts niet te vergroten en de Vlaming meer aan het bewegen te krijgen in deze bijzondere tijden, hebben we samen met Domus Medica beslist dat er tijdelijk geen verwijsbrief nodig is voor Bewegen Op Verwijzing. De werkwijze is aangepast t.o.v. het voorjaar! Ter inspiratie kan je alvast enkele teksten vinden, dit zowel naar einddoelgroep als naar huisartsen, om deze bekendmaking mee te helpen verspreiden.

Het belang van bewegen is enorm groot (mentale gezondheid, immuunsysteem, verlagen risicofactoren COVID-19,…) en de steun van een Bewegen Op Verwijzing-coach enorm nodig.

Omdat we huisartsen nu liever niet opzadelen met dat extra (papier)werk voor Bewegen Op Verwijzing, heeft Gezond Leven samen met Domus Medica volgende tijdelijke werkwijze besproken:

 • Wanneer een deelnemer contact met je opneemt, kan je deze al een afspraak geven met de boodschap dat jij (Bewegen Op Verwijzing-coach) eerst de huisarts zal contacteren om te kijken of alles oké is om te starten.
 • Vóór je de deelnemer ziet, bel je naar de huisarts van de potentiële deelnemer om zeker te zijn of deze mag starten met Bewegen Op Verwijzing. Domus Medica heeft verzekerd dat de huisarts dit oké zal vinden. Indien de huisarts je niet onmiddellijk te woord kan staan, kan je vragen dat de huisarts terug zal bellen:
  • Indien er contra-indicaties zijn of verdere onderzoeken nodig blijken, dan kan je deze deelnemer niet verder begeleiden. Deze mogelijke deelnemer moet eerst naar de huisarts gaan.
  • Indien er geen contra-indicaties zijn of verdere onderzoeken nodig blijken, dan kan je deze deelnemer verder begeleiden.
 • Tijdens die telefoongesprekken kan je kort aangeven dat:
  • deze werkwijze er is om hen administratief tijdelijk te ontlasten
  • ze zeker nog patiënten mogen doorverwijzen
  • er uiteindelijk wel een verwijsbrief moet komen om volledig in orde te zijn. Misschien maken ze het op dat moment al in orde.
 • Wanneer de drukte gestabiliseerd is, gaat de deelnemer naar de huisarts voor een verwijsbrief. De kans is groot dat op dit moment heel wat huisartsen opvolgconsulten van chronische patiënten zullen doen en dit zou hier goed bij passen. Indien de deelnemer niet naar de huisarts gaat, neem jij contact op omde verwijsbrief alsnog te krijgen. Jij als coach bewaart de getekende verwijsbrief.
 • We raden sterk aan om de coaching telefonisch of via beeldbellen te doen. Indien er toch fysiek wordt afgesproken hou je dan aan de gekende regels (hou voldoende afstand, draag beide een mondmasker, ventileer en verlucht (of laat de coaching buiten plaatsvinden), ontsmet de handen en eventueel bureau en stoel).

 

Heb je vragen of opmerkingen hierover, dan kan je contact opnemen met Gezond Leven.