Dataverzameling Eerstelijnszone Gent

Zonder goede indicatoren kan je de evolutie en de impact van de hervorming binnen de eerstelijnszones niet meten... Daarom engageert de werkgroep dataverzameling zich om te brainstormen over welke cijfers/performantie-indicatoren we nodig hebben om de impact van de eerstelijnszone te meten, welke cijfers beschikbaar zijn en welke we nodig zouden hebben. De bedoeling is om zo een eerste 'foto' (nulmeting) van ELZ Gent te maken en te kunnen signaleren naar Vlaanderen (VIVEL) welke basisset van indicatoren best beschikbaar gesteld wordt.

Selectie indicatoren voor Eerstelijnszone Gent
Er werd een eerste selectie gemaakt van relevante cijfers die beschikbaar zijn tot op wijkniveau of statistische sectorniveau in Gent om een beter zicht te krijgen op de eerstelijnszone Gent. Daarbij werd gekeken naar cijfers die een beeld geven van de demografie, de socio-economische situatie, de gezondheidstoestand, preventie, toegankelijkheid en gebruik van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en omgevingsfactoren.

De werkgroep rond dataverzameling bekijkt samen met de dienst Data en Informatie van de Stad Gent op welke wijze deze cijfers best ontsloten kunnen worden.

Wil je al eens een kijkje nemen naar de selectie? Dat kan hier.

Waar vind je vandaag reeds interessante cijfers voor Gent?

  • De IMA-atlas biedt een overzicht van beleidsrelevante indicatoren opgesteld op basis van de permanente databanken van het Intermutualistisch Agentschap. Als bezoeker heeft u toegang tot op verschillende geografische niveaus. Indien statistisch relevant worden indicatoren tot op niveau van wijk en statistische sector berekend. Zie: http://atlas.ima-aim.be/databanken
  • De buurtmonitor van de Stad Gent biedt een overzicht van beleidsrelevante indicatoren uit verschillende bronnen, voorgesteld op basis van verschillende thema's zoals demografie, onderwijs, wonen, gezondheid etc. Zie: https://gent.buurtmonitor.be/
  • Ook de provincie ontsluit cijfers tot op het gemeentelijke niveau over verschillende thema's. Zie: https://provincies.incijfers.be/databank
  • Kind en Gezin verzamelt op gemeentelijk niveau cijfers rond moeders en het jonge kind. Deze cijfers en rapporten zijn consulteerbaar op https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/