Het bestuursorgaan gaat aan de slag om ELZ Antwerpen Zuid verder vorm te geven!

De vooruitgang wordt steeds afgetoetst met de Algemene Vergadering.

Het bestuursorgaan van de Eerstelijnszone bestaat uit afgevaardigden van volgende clusters:

Cluster gezondheidszorg

Patrick Haazen

Huisarts

Vertegenwoordiging

Huisartsenvereniging Zuid, Tandheelkundige Club Antwerpen (VVT) en vroedvrouwenkring/VBOV

Paul Beckers

Kinesitherapeut

Vertegenwoordiging

Kinesitherapeuten kring WIKK vzw

Céline Lacroix

Apotheker

Vertegenwoordiging

Koninklijke Apothekers Vereniging Antwerpen

Jen Bertels

Psycholoog

Vertegenwoordiging

Psychologenkring Antwerpen Centrum

Sophie Van Frausum

Thuisverpleegkundige

Vertegenwoordiging

Thuisverpleegkundigen

Mieke Mees

Diëtiste

Vertegenwoordiging

Diëtisten

Cluster lokale besturen

Peter Moonen

kabinet schepen gezondheids- en seniorenzorg

Vertegenwoording

Stad Antwerpen

Heiko Van Muylder

kabinet voor sociale zaken

Vertegenwoording

Stad Antwerpen

Katrien Monten

bedrijf sociale dienstverlening, afdeling welzijn, dienst gezondheid en Huizen van het Kind

Vertegenwoording

Stad Antwerpen

Ingrid Sterckx

bedrijf sociale dienstverlening, afdeling maatschappelijke hulp, sociale centra

Vertegenwoording

Stad Antwerpen

Cluster welzijn

Lode Draelants

gezinszorg en aanvullende thuiszorg - Familiehulp

Elke Raman

woonzorgcentra GZA

Elly Daneels

Lokale dienstencentra - Zorgbedrijf Antwerpen

Sigrid Van De Velde

Intermutualistisch overleg - DMW Solidaris

Yousra El Haoual

CAW Antwerpen

Sabrina Van Dam

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg - Korian Home Care

Cluster persoon met een zorgvraag

Guido Hendrickx

Mantelzorgvereniging - Samana

Ann Dingemans

Oppashulp - i-mens

Cluster optionele partners

Philippe Jorens

UZA - Helix netwerk

Griet Vandersypen

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand

Latifa Chebâa-Amimou

MOPA vzw

Kathleen Biesmans

Karel de Grote Hogeschool vzw