Klachtenformulier ELZ Regio Grimbergen

Klacht indienen

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van de zorgraad van Eerstelijnszone Regio Grimbergen? Dan kan je hier een klacht indienen via het digitaal formulier.

Jouw feedback biedt ons de kans om de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening van de zorgraad te verbeteren.

Voorwaarden

Eerstelijnszone Regio Grimbergen kan niet tussenkomen als:

  • Gebeurtenissen of situaties zich meer dan een jaar geleden afspeelden en waarbij geen initiatieven werden genomen door de klager
  • Er een formele beroepsprocedure voorzien is
  • ELZ Regio Grimbergen geen betrokken partij is
  • Het een vraag is naar informatie of een bedenking/suggestie is bij de dagelijkse werking van ELZ Regio Grimbergen
  • Klachten omtrent aangelegenheden waar al een gerechtelijke of administratieve procedure lopende is
  • Klachten die reeds voorwerp uitmaken van een behandeling
  • Klachten die ongegrond zijn. De beoordeling hiervoor behoort tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur

Wat gebeurt er met je melding?

De indiener krijgt een ontvangstbevestiging en wordt geïnformeerd over de verdere behandeling van de klacht.

naar het klachtenformulier

Volledige document organisatie klachtenbehandeling