Missie en visie

Eerstelijnszone (ELZ) Druivenstreek wil een netwerk zijn waar ieder met eigen
expertise in zorg en welzijn elkaar vindt en respectvol samenwerkt om het
meest gepaste antwoord te bieden aan personen met een zorg- en
ondersteuningsnood en hun natuurlijk netwerk.


We richten ons daarbij naar iedereen, naar alle personen met een zorg-of
ondersteuningsnood, nu of in de toekomst, hun mantelzorgers en
ondersteuners. We richten ons ook naar de betrokken professionals over
disciplines, lijnen en sectoren heen. Eveneens naar de beleidsvoerders die, elk
op hun niveau, beslissingen kunnen nemen om deze hulp en zorg te
organiseren.


We streven daarbij om op een kwalitatieve, innovatieve, professionele manier
complementair samen te werken opdat de persoon met zijn zorg- of
ondersteuningsnood centraal blijft staan in de regie van zijn persoonlijk,
naadloos traject.
We willen ook acties ondernemen op basis van signalen in onze ELZ omtrent
systematische of specifieke noden, acties gericht op de preventie van zorg,
acties die de zelfredzaamheid van personen bevorderen. Daarbij willen we
verbinding maken met specifieke doelgroepen die moeilijker aansluiting vinden
bij het bestaande aanbod..


We zijn een permanent lerend netwerk dat ook de zorg voor de professionals
blijft bewaken opdat zij hun werk in de beste omstandigheden kunnen blijven
doen.

Waarden

waardenwolk druivenstreek