Mondzorg

Poetst je patiënt/cliënt zijn/haar tanden 2 keer per dag? Flost hij/zij regelmatig?
Ontdek de richtlijnen en het aanbod hieronder. 

Aanbod

Ieders Mond Gezond

Ieders Mond Gezond begeleidt mensen in armoede bij hun individueel mondzorgplan. Ieders Mond Gezond is een begeleid, preventief en curatief mondzorgtraject voor mensen in armoede.

In Gent zijn er 6 Krasdiensten waar mondzorgcoaches (opgeleide ervaringsdeskundigen) mensen begeleiden bij hun individueel mondzorgplan. Deze begeleiding omvat de ondersteuning van een preventief (mond)gezondheidsgedrag en het toeleiden naar en onderhouden van regelmatige professionele zorg bij een vaste tandarts. 

Hieronder vind je het overzicht van de Gentse Krasdiensten die werken met een mondzorgcoaches:

Individueel aanbod

Waar vind je patiënt/cliënt een tandarts in Gent? Wat brengt je patiënt/cliënt mee? Hoeveel betaalt je patiënt/cliënt?
Je leest het hier.

Generatie Gaatjesvrij

Stad Gent zet in op een generatie die gaatjesvrij is op 18 jaar. Om dit waar te maken wordt er ingezet op een ketenaanpak. Kind en Gezin zal jaarlijks tijdens het 30-maandenconsult de tandjes van ongeveer 500 kinderen screenen. Tijdens dit consult én het kleuterconsult (3-4 jaar) van het CLB, bespreekt men de mondzorg met de ouders, ondersteunt ouders in het aanleren van de juiste mondzorg en leidt kinderen toe naar de tandarts. Daarnaast wordt bekeken op welke manier een gegevensuitwisseling tussen Kind en Gezin en het CLB kan worden uitgewerkt.

Gezondheidsgidsen en/of mondzorgcoaches kunnen helpen bij het maken van een afspraak en de begeleiding naar de tandarts. Aan deze momenten worden er wijkgerichte programma’s rond mondzorg gekoppeld, gericht naar ouders en scholen.

Meer informatie kan u hier vinden of contacteer Isabel Haentjens (Preventiemedewerker mondzorg) -  isabel.haentjens@topuntgent.be - 0474 70 39 36

De Mondzorglijn

De Mondzorglijn biedt een kader bij het opstellen, implementeren en verankeren van een structureel mondzorgbeleid binnen zorgorganisaties. Daarbij brengt de Mondzorglijn zorgverleners in woonzorgcentra de kennis en vaardigheden bij om op een kwalitatieve manier mondzorg te bieden aan kwetsbare ouderen.

Materiaal bestellen?

Er zijn gratis Gentse folders en affiches beschikbaar met tips rond tanden poetsen. Je kan ook interessant educatief materiaal ontlenen zoals het mondzorgspel en de tandenkoffer. Ontdek hier hoe je ze kan bestellen.

Meer informatie?

Alle informatie en praktische hulpmiddelen waarmee je aan de slag kan voor een gezonde mond kan je hier terugvinden.

Deze pagina is het laatst geüpdatet op 20/04/2021