Hieronder kan je de webinar voor ouderen en mantelzorgers herbekijken en de presentatie downloaden.

De webinar van vorig jaar voor zorg- en welzijnsprofessionals kan u helemaal onderaan terugvinden.

Video's

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat mondzorg een thema is dat we extra aandacht dienen te geven. In 2022 werd er een werkgroep Mondzorg opgericht waar we samen met o.a. een vertegenwoordiger van de tandartsen, apothekers en LOGO Zenneland aan de slag gaan om acties uit te werken.

Preventie heeft het meeste impact bij kinderen in de lage school en we werken de komende jaren in ieder lokaal bestuur samen met de Huizen van het Kind, de lokale bibliotheken en de lagere scholen een actie uit. Voor het schooljaar 2023-2024 komen de scholen uit Asse en Opwijk reeds aanbod. Sommigen zetten in op de tentoonstelling Cas en Kato, anderen kiezen voor het inschakelen van mondzorgkoffers tijdens de lessen, ... De reizende tentoonstelling Cas en Kato komt begin 2026 terug naar onze eerstelijnszone en dan bieden we alle lagere scholen uit Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk de kans om deze met de leerlingen 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar te bezoeken. Tijdens de week van de mondzorg hebben we ook de kans geboden aan de bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats op de zorgcampus van OPcura om deel te nemen aan de tentoonstelling Cas en Kato en in interactie te gaan met de kinderen. Met dank aan enkele netwerkpartners kregen meer dan 500 leerlingen die Cas en Kato bezochten een tandenborstel, zandloper en tandpasta. Dit initiatief is een samenwerking tussen LOGO Zenneland, LM Plus, OPcura en LDC Den Hopstaak, lokale bestuur Opwijk, Vivasse en Eerstelijnszone AMALO.

In samenwerking met de woonzorgcentra, de thuiszorgdiensten en de thuisverpleging zijn we in 2023 gestart met diverse acties. In het voorjaar 2023 organiseerden we een vormingsmoment voor alle professionals die werken met ouderen. In het najaar en voorjaar 2024 werkten we samen met LOGO Zenneland in diverse woonzorgcentra met de mondzorgkoffers ouderen.

Het tekort aan tandartsen en mondhygiënisten werd ook reeds gesignaleerd en besproken op diverse overlegmomenten.

De opname van de vorming Mondzorg ouderen gericht naar professionals is hieronder te beluisteren. Ook de presentatie kunnen jullie hieronder bekijken.

Op 26 maart 2024 organiseerden we twee webinars gericht naar ouderen en hun mantelzorgers. 96 inschrijvingen maakten van dit initiatief een succes. De opname kunnen jullie eveneens hieronder bekijken. Stuur de link zeker ook door naar mogelijke geïnteresseerden. We merkten dat ook diverse zorgverstrekkers deelnamen aan de avondsessie van de webinar en zullen met de werkgroep evalueren om toch ook jaarlijks een aparte webinar aan te bieden voor zorg- en welzijnswerkers.

Naast deze initiatieven zijn we ook als piloot gestart met het mondzorgproject 'Ieders Mond Gezond'

Financiële, sociale en administratieve drempels maken het voor mensen in armoede of met een sociale kwetsbaarheid moeilijk om goede mondzorg te vinden. Deze drempels maken het ook voor de tandarts lastig om goede zorgen te verlenen. Het gevolg is dat sociaal kwetsbare personen vaker en langer met (ernstige) mondproblemen kampen. Om deze situatie in Vlaanderen te verbeteren loopt sinds 2017 het mondzorgproject 'Ieders Mond Gezond'. Als eerstelijnszone hopen we de komende periode in samenwerking met lokale besturen, tandartsen, en armoede- en welzijnsorganisaties dit project uit te rollen in onze regio, voor verbetering van de mondgezondheid van onze inwoners.

MONDZORGCOACH ALS BRUGFIGUUR

‘Ieders Mond Gezond’ leidt eerstelijnswerkers uit welzijns- en gezondheidsorganisaties op tot mondzorgcoach. Tijdens de opleiding krijgen zij informatie over frequent voorkomende mondaandoeningen, preventieve mondzorg en tandheelkundige administratie.

Na de opleiding kunnen deze eerstelijnswerkers initiatief nemen op vlak van sensibilisering rond preventieve mondzorg, en mensen uit hun organisatie op een geïnformeerde manier naar de lokale tandarts begeleiden. Ze zorgen ervoor dat de administratie van deze personen voor het eerste consult in orde is. Indien nodig regelen ze een tolk of begeleiden ze mensen tot in het tandartskabinet.

Medewerkers van lokale besturen, eerstelijnszones, logo’s of andere geïnteresseerden zijn ook zeker van harte welkom om deel te nemen.

Binnen onze eerstelijnszone gaat de opleiding door op 16 mei 2024 van 9u tot 16u in gemeentelijk administratief centrum II in Opwijk.

Schrijf je via deze link in voor één van deze opleidingsdagen, en verdere info volgt dan per mail vanuit Gezonde Mond.

NETWERK VAN LOKALE TANDARTSEN EN MONDHYGIËNISTEN

Voor het welslagen van het project is het engagement van de mondzorgcoaches alleen echter niet voldoende. De lokale mondzorgprofessional is een onmisbare partner in dit verhaal, en we hopen dan ook dat, wetende dat zij vaak al beperkt beschikbaar en overbevraagd zijn, we met veel lokale zorgverleners kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld in functie van doorverwijzing naar hen, of eventueel in de vorm van hulp bij mondscreenings.

GRATIS MONDSCREENING

‘Ieders Mond Gezond’ organiseert met haar vrijwillige tandartsen en mondhygiënisten mondscreenings in de deelnemende armoede- en welzijnsorganisaties. Tijdens de screenings worden er geen behandelingen uitgevoerd. De gescreende personen krijgen wel een voorstel tot behandelplan voor de lokale tandarts mee. Tandartsen of terugbetalingsinstellingen zijn echter niet verplicht om de voorgestelde behandelingen (integraal) uit te voeren of terug te betalen.

INTERESSE OF VRAGEN?

Meer info over Gezonde Mond vind je via www.gezondemond.be
Met vragen kan je ook terecht op info@elz-amalo.be.

Wat brengt 2025?

We blijven aandacht hebben voor de huidige initiatieven maar zullen ons volgend jaar richten op een gezonde mond bij mensen met een beperking en in 2026 gaan we dan opnieuw aan de slag met de lagere schoolkinderen met de reizende tentoonstelling Cas en Kato.

Hieronder kan je de webinar en de presentatie van 2023 voor zorg- en welzijnswerkers herbekijken.

Video's