Deze inhoud is van toepassing op de zones Zuiderkempen en Middenkempen

COVID- en griepvaccinatie

Sommige mensen lopen meer risico om door griep of COVID-19 zwaar ziek te worden. Om zich daartegen te beschermen, laten ze zich best vaccineren.

Doelgroep

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan dat kwetsbare personen zich in het najaar opnieuw laten vaccineren:

Doelgroep Griep-/COVIDvaccinatie

Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - winterseizoen 2023-2024

COVID-19 vaccinatie herfst-winterseizoen 2023-2024

Vaccinatie in VAPH-voorzieningen

De voorziening kan zelf afspraken maken met de gebruikers en hun netwerk over de toediening van het vaccin. De gebruiker kan zichzelf laten vaccineren via zijn arts of apotheek of de voorziening kan samenwerken met een arts of apotheker.

COVIDvaccinatie kinderen

Voor de vaccinatie van kinderen gelden specifieke richtlijnen aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. Omdat er een beperkte hoeveelheid pediatrische vaccins beschikbaar is, zal de vaccinatie van kinderen gecentraliseerd verlopen. De pediatrische referentiecentra en maximaal één specifiek vaccinatiepunt per eerstelijnszone (of één overkoepelend vaccinatiepunt voor een cluster van eerstelijnszones) zullen instaan voor de vaccinatie van kinderen tot 12 jaar.

Timing vaccinatie

Tegen COVID en griep zijn er aparte vaccins. Zij kunnen op hetzelfde moment op 2 verschillende plaatsen gezet worden, bv. 1 in de linkerarm en 1 in rechterarm.

De COVID-piek wordt begin november verwacht, die van griep begin januari. Dit maakt dat de periode dat beide tegelijk kunnen worden toegediend slechts 2 weken is.

Timing vaccinatie najaar 2023

ELZ Middenkempen en Zuiderkempen bundelen op deze pagina's informatie over de najaarscampagne. Voor uitgebreide informatie kan je terecht op www.laatjevaccineren.be.