Op zoek naar kracht

n deze groepscursus voor ouderen (vanaf 60 jaar) behandelen ze iedere bijeenkomst thema’s die een belangrijke rol hebben gespeeld in het levensverhaal. Door samen met leeftijdsgenoten creatief terug te blikken, krijgt men zicht op het voorbije leven en geeft men vorm aan de toekomst. Men leert nieuwe mensen kennen en de cursus helpt handvaten te vinden om krachtiger in het leven te staan.

Meer info >

Ouderenteam - CGG Kempen

Een aanbod voor mensen +60 jaar met ernstige psychische problemen, voor hun mantelzorgers en hulpverleners. Men kan bij het CGG terecht voor psychische problemen zoals een depressie, dwanggedachten, psychotische belevingen, ernstige stemmingsschommelingen, angsten, … Maar ook voor relatieproblemen, psychosomatische klachten, rouwverwerking of angst voor het naderende levenseinde.

Meer info >

Psychologische functie in de eerste lijn

Het aanbod psychologische zorg binnen de eerste lijn, waarbij een gedeeltelijke terugbetaling van een aantal sessies mogelijk is, is ook toegankelijk voor ouderen. Concreet gaat het over eerstelijnspsychologische zorg waarbij kortdurende en weinig intensieve psychologische interventies bijdragen tot (het herwinnen van) een algemeen psychisch welbevinden (maximaal 8 sessies per 12 maanden) of een meer gespecialiseerd aanbod dat gericht is op personen met onderliggende psychische problemen (maximum 20 sessies per 12 maanden).

Meer info >

Mobiele teams - Netwerk GGZ Kempen

De mobiele teams richten zich voortaan ook naar kwetsbare thuiswonende ouderen met een vermoeden van of aanwezigheid van een psychiatrische problematiek, welke niet wordt veroorzaakt door een onderliggende somatische aandoening. Het betreft ouderen waarvoor het huidige zorgaanbod of expertise in de eerste lijn onvoldoende is om een antwoord te bieden op de zorgvragen die er zijn. Zowel crisis- en kortdurende behandeling, langdurige zorg als coaching maken deel uit van het aanbod.

Meer info >

Divisie Ouderen - OPZ Geel

OPZ Geel beschikt over een divers aanbod voor ouderen. Naast verschillende opname- en behandeleenheden, beschikt men ook over een dagkliniek. De dagkliniek richt zich naar senioren met een algemene psychiatrische problematiek (zoals depressie, angst, levensfasemoeilijkheden, …) die baat hebben bij een gespecialiseerde therapeutische ondersteuning.

Bekijk het aanbod >

AZ Turnhout

Het algemeen ziekenhuis van Turnhout beschikt over een psychiatrisch dagziekenhuis. Het psychiatrisch dagziekenhuis richt zich in de dagtherapie op (jong)volwassenen en ouderen die merken dat ze vastlopen in hun denken, voelen en doen. Daarnaast is ook een opname mogelijk op de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis).

Meer info >

Sociale kaart geestelijke gezondheid Kempen

Binnen regio Kempen werken nog heel wat andere (zorg)organisaties rond preventie en zorg voor geestelijke gezondheid. Het Hulpkompas helpt gericht zoeken in het aanbod. Filter op 'ouderen' bij 'type hulpverlening' en ontdek het aanbod voor deze doelgroep!

Bekijk het aanbod >

Woonzorgloket

Beschut Wonen Kempen, Gezinsverpleging OPZ Geel, PVT Salto en PVT De Liereman zijn de partners van Netwerk GGZ Kempen die instaan voor het aanbod van specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden als het thuismilieu of het thuisvervangende milieu de nodige zorg niet kan voorzien. Voor meer informatie over deze woonvormen en voor aanmeldingen kunt u, tijdens de kantooruren, terecht bij het woonzorgloket van Netwerk GGZ Kempen. Ze zijn bereikbaar op het nummer 04 99 77 30 08.

Specifieke woonvormen >