Infomoment doelgerichte zorg

De eerstelijnszorg in Vlaanderen is de voorbije jaren de weg ingeslagen naar een andere, meer geïntegreerde organisatie van zorg. Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte- en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt vanuit de PZON en welke levensdoelen van hem/haar belangrijk zijn. Doelgerichte zorg kijkt met andere woorden naar de ‘mens’ in al zijn facetten.
Tijdens het infomoment bekeken we doelgerichte zorg vanuit het perspectief van de zorgverlener én dat van de PZON.

Ann Dingemans (bestuurder ELZ Zuiderkempen / i-mens vzw) liet ons kennismaken met het concept doelgerichte zorg. Zij ging hierbij in op het theoretisch kader en het proces van doelgerichte zorg, de verschillende methodieken, het pilootproject ‘Alivia’… . Tips en tricks vanuit het werkveld bracht zij eveneens mee.

Jolijn Deceulaer (PNAT vzw / Regionaal Zorgplatform Kempen) stelde vervolgens het recent goedgekeurde PZON-project “Doelgerichte zorg en ondersteuning in de eerste lijn” voor dat is opgestart in de Kempen. De focus van dit project ligt op de versterking van de PZON door het krachtig formuleren van zijn levensdoelen.

Video's

Terugkoppeling vormingsreeks 'Palliatieve zorg is van iedereen!'

Video's

Verslavingskoepel Kempen

Video's

Project mantelzorg Ziekenhuis Geel

Video's

Infosessie 'Woningkwaliteit voor zorgverleners'