Maak kennis met geïntegreerd breed onthaal (GBO) Zuiderkempen

Het geïntegreerd breed onthaal is een samenwerkingsverband tussen zes gemeentes: Herselt, Hulshout, Westerlo, Geel, Laakdal en Meerhout. Hierin worden de krachten gebundeld van de zes OCMW’s, CAW De Kempen, de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten en de Huizen van het Kind.

Het GBO is vooral gericht op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming (recht hebben op hulp- en dienstverlening, maar er geen gebruik van maken).

Binnen het GBO is er een projectmedewerker, Fenne Ooms. Zij streeft ernaar dat basiswerkers binnen de Zuiderkempen één groot netwerk vormen en elkaar daardoor makkelijk weten te vinden. Samen is vaak beter dan alleen. Zo voorkomen we dat cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ze ondersteunt de basiswerkers bij het uitwerken van lokale of bovenlokale acties die kaderen in de doelstellingen van GBO. Ze biedt de meerwaarde door bruggetjes te bouwen naar bestaande initiatieven of naar andere partners in het welzijnsveld.

Ben jij een basiswerker die vaak op drempels stoot of een frisse kijk nodig heeft op een dossier waar je op vast loopt? Twijfel niet om haar te contacteren. (📱 0471 41 01 92 of 📧 fenne.ooms@herselt.be)