Federaal pilootproject Community Health Workers

Situering

Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare groepen niet altijd de zorg vinden die ze nodig hebben. Ze vinden bijvoorbeeld moeilijker de weg naar de eerstelijnszorg of komen te snel terecht op de spoeddiensten. De Covid-crisis maakte die drempels extra zichtbaar.

Om de toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare mensen te verbeteren, besloot minister Vandenbroucke (minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid)  een federaal pilootproject ‘Community Health Workers’ op te starten.  Het project is intermutualistisch: alle ziekenfondsen werken samen.

De Community Health Workers zijn actief in volgende steden:

 • Vlaanderen: Antwerpen  -  Genk  -  Gent  -  Oostende  -  Tienen
 • Wallonië: Charleroi  -  Luik  -  Verviers-Dison
 • Duitstalige gemeenschap: Eupen en Kelmis
 • Brussel

Sinds juni 2021 werken in Gent 6 Community Health Workers:

 • Holia Hamid
 • Jamila Ben Abid
 • Kim Cornand
 • Nikhat Sereke
 • Salah Issa
 • Semra Daca

Het project loopt voorlopig t.e.m. december 2022.

Wie zijn wij?

Community Health Workers zijn sociale professionals die kwetsbare groepen de weg wijzen naar de eerstelijnszorg.  Alle Community Health Workers hebben een achtergrond (opleiding of ervaring) in de gezondheids- of zorgsector of in de sociale sector.

Hoe gaan we te werk?

We zetten in op 4 sporen:

1. Individuele interventies en begeleidingen

Het begeleiden en ondersteunen van kwetsbare  personen naar de zorg- en hulpverlener; zoals huisarts, tandarts, kinesist, enzovoort.

2. Groepswerk

Heeft je organisatie nood aan vorming of aan gezondheidsbabbels: wij kunnen je hierin ondersteunen. Hiervoor werken we samen met ziekenfondsen, wijkgezondheidscentra of met stedelijke diensten.

3. Realiseren van basisgezondheidsrechten:

 • Samen met de cliënt onderzoekt de Community Health Worker of de gezondheidsrechten zijn uitgeput, om zo een situatie van onderbescherming te vermijden. Bijvoorbeeld: Heeft de cliënt een vaste huisarts, tandarts, apotheek?
 • Gezondheidskosten kunnen verminderd worden door de verhoogde tegemoetkoming, aansluiting bij een ziekenfonds, … Kortom: is alles aangevraagd waar men recht op heeft? Is de client op de hoogte van goedkopere ‘generische’ geneesmiddelen, een ‘globaal medisch dossier’ bij de huisarts, de maximumfactuur?

4. Signaleren en zoeken naar oplossingen

In de gezondheidszorg zijn er vele drempels waardoor niet iedereen de weg vindt of krijgt waarop men recht heeft. Samen met andere organisaties signaleren we deze barrières, formuleren oplossingen en zorgen dat dit terecht komt bij beleidsverantwoordelijken en beslissingsactoren. Bijvoorbeeld: tandzorg is erg duur, hoe kan de prijs naar beneden?

Waar kan je ons vinden?

De Community Health Workers kan je vinden in: 

 • een organisatie zoals een wijkgezondheidscentrum, vzw Sivi (vereniging waar armen het woord nemen), het Stedelijk Opvanginitiatief (SOI), De Tinten (KRAS-dienst), Erigent (zelforganisatie voor Eritreeërs) en de Bond Moyson (ziekenfonds)
 • een wijk/ buurt: Watersportbaan, Nieuw Gent en Sint-Amandsberg

De Community Health Workers leren  de bezoekers en bewoners kennen, luisteren naar de problemen, ze zoeken antwoorden op vragen. Ze zoeken samen met de client naar wat hij/zij belangrijk vindt.

Er is ook een Community Health Worker beschikbaar voor mensen zonder wettig verblijf en daklozen.

Beschikbare talen

De Community Health Workers kunnen mensen helpen in volgende talen: Arabisch, Bulgaars, Engels, Frans, Koerdisch, Nederlands, Servo-Kroatisch, Tigre en Tigrinya.

Getuigenissen van Community Health Workers

“Mensen hebben weinig kennis over het aanbod. Ze weten vaak niet wat kan. Of ze weten niet hoe ze een afspraak kunnen maken. Soms is hun administratie niet in orde, hebben ze nog geen huisarts of zijn ze niet aangesloten bij een ziekenfonds. Of ze willen wel naar de tandarts, maar vinden er geen die geconventioneerd is en waar ze meteen een afspraak kunnen krijgen.”

“Kwetsbare mensen ervaren heel wat barrières. Ik probeer die te overbruggen.”

“Ook financiële kopzorgen verhinderen vaak de toegang tot gezondheidszorg. Daarom bekijk ik of cliënten al hun rechten wel uitputten”.

Vragen over de Community Health Workers?

De gezondheidsgidsen vs. de Community Health Workers

Gents project Federaal project
Gezondheidsgidsen Community Health Workers
Vrijwilligers Professionelen
Werken op aanvraag en worden ingezet in heel Gent. Werken in bepaalde wijken of organisaties. Ze gaan proactief aan de slag.
Afgebakend takenpakket Ruimer takenpakket

Hoe werken beide projecten samen?

De werking van de federale Community Health Workers is gebaseerd op de werking van Gentse gezondheidsgidsen. Omdat het project van de gezondheidsgidsen reeds 3 jaar bestaat in Gent, is afstemming noodzakelijk en wenselijk.

 • Elke 6 weken is er een uitwisseling tussen de coördinatoren van beide projecten.
 • We werken aan een gemeenschappelijke communicatie.
 • Enkele gezondheidsgidsen stroomden door naar een betaalde functie als Community Health Worker.
 • Aanvragen voor gezondheidsgidsen kunnen doorgeven worden aan Community Health Workers.