Vraag een gezondheidsgids aan

  • Ben je een hulp- of zorgverlener en heb je patiënten of cliënten die de hulp van een gezondheidsgids kunnen gebruiken? Doe dan nu een aanvraag via ons aanmeldsysteem: Doe hier je aanvraag
  • Bespreek heel duidelijk met jouw cliënt/patiënt of hij/zij akkoord gaat met de aanvraag en laat jouw cliënt/patiënt het toestemmingsformulier ondertekenen (GDPR-wetgeving).
  • Als zorg- en hulpverlener kan je de folder gezondheidsgidsen aan je cliënt of patiënt geven om het project uit te leggen en de info mee te geven.

Mensen helpen is een passie, wij doen het vanuit ons hart

- de gezondheidsgidsen -

Gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg.

Daarnaast versterken gezondheidsgidsen de gezondheidsvaardigheden van mensen. Dat doen ze vanuit hun eigen achtergrond, ervaring en de vertrouwensband die ze opbouwen.

Gezondheidsgidsen verlagen drempels

Stad Gent werkt dag in dag uit aan een sterker armoede- en gezondheidsbeleid. We zetten in op het verlagen van drempels naar welzijn en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.

Het project Gezondheidsgidsen speelt sinds 2019 in op signalen uit het Gentse gezondheids- en welzijnsveld. Eerstelijnshulpverleners wezen onder meer op de hardnekkige ongelijkheid in het gebruik van gezondheidszorg, vaak als gevolg van sociale verschillen. Het project “gezondheidsgidsen” is de vertaalslag van de internationale methodiek “Community Health Workers” (CHW) op Gents niveau.

Wie zijn de gezondheidsgidsen?

De gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die vanuit hun achtergrond of ervaring meer voeling hebben met de problemen van mensen in de doelgroep. Of ze kennen het welzijns- en gezondheidszorgsysteem goed door hun werkervaring of opleiding.

Via een korte opleiding reiken we vrijwilligers tools en vaardigheden aan om als gezondheidsgids aan de slag te kunnen gaan. De gezondheidsgids ondertekent een afsprakennota met een deontologische code. Elke maand kunnen ze deelnemen aan een intervisie, een bijeenkomst om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen.

Het aantal gezondheidsgidsen in Gent varieert. De groep is heel divers qua profiel: studenten, mensen met een uitkering (pensioen, werkloosheid, invaliditeit,…), loontrekkenden, ervaringsdeskundigen,… Iedereen heeft z’n meerwaarde voor het project.

Daarnaast is de groep ook heel cultureel divers. De gezondheidsgidsen kunnen mensen helpen in volgende talen: Arabisch, Azerbeidzjaans, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Oekraïns, Pools, Perzisch, Romenes, Russisch, Slovaaks, Spaans, Tsjechisch en Turks.

De werking van de gezondheidsgidsen

Video's

Doelstelling: wat willen we bereiken?

Het project Gezondheidsgidsen draagt bij aan volgende doelstellingen:

  • Het verhogen van de toegankelijkheid van gezondheidszorg
  • Ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen in gebruik van gezondheidszorg
  • Promoten van gezondheidsgedrag en versterken van gezondheidsvaardigheden
  • Signaleren van ongelijkheid en structurele toegankelijkheidsproblemen binnen de gezondheidszorg

Met de inzet van gezondheidsgidsen willen we de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare doelgroepen te versterken en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor hen vergroten. Gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die hiervoor opgeleid worden. Een aantal gezondheidsgidsen zijn brug-/sleutelfiguren uit verschillende kwetsbare doelgroepen. Als gezondheidsgids ondersteunen zij kwetsbare personen en gezinnen in toeleiding naar gezondheids- en welzijnszorg. In de praktijk gaat het vaak over een klein duwtje in de rug om angst te overwinnen, een luisterend oor om vertrouwen te creëren, het helpen herinneren aan afspraken of het helpen begrijpen van informatie. We willen de kwetsbare burger dus versterken zodat hij/zij zelf beter de weg vindt naar hulp, de juiste vragen kan stellen en gezondere keuzes kan maken.

Taken van de gezondheidsgidsen

De gezondheidsgidsen kunnen heel wat taken opnemen.
De gezondheidsgids neemt geen taken over van een een maatschappelijk werker of gezondheidswerker (arts, gezondheidspromotor,…). Ze nemen een ondersteunende en aanvullende rol op. Hier kan je ontdekken welke taken de gezondheidsgidsen op zich nemen.

Gezondheidsgidsen bieden een luisterend oor

Video's

Federaal pilootproject Community Health Workers

In 2021 werd een federaal pilootproject Community Health Workers opgericht. Lees hier meer.

Klik hier voor meer beeldmateriaal

Vragen en antwoorden

Antwoorden op veelgestelde vragen kan je hier terugvinden.

Nuttige documenten

Hier vind je de projecttekst, de folder, masterproeven, artikels en de evaluatie.

Media

Hier vind je artikels verschenen in de media.

Getuigenissen

Lees je graag wat getuigenissen van de gezondheidsgidsen en hun patiënten/cliënten? Ontdek ze hier.