Stad Gent zoekt vrijwillige gezondheidsgidsen

Gezondheidsgidsen verlagen drempels

Stad Gent werkt dag in dag uit aan een sterker armoede- en gezondheidsbeleid. We zetten in op het verlagen van drempels naar welzijn en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.

Het project Gezondheidsgidsen speelt sinds 2019 in op signalen uit het Gentse gezondheids- en welzijnsveld. Eerstelijnshulpverleners wezen onder meer op de hardnekkige ongelijkheid in het gebruik van gezondheidszorg, vaak als gevolg van sociale verschillen. Het project “gezondheidsgidsen” is de vertaalslag van de internationale methodiek “Community Health Workers” (CHW) op Gents niveau.

Gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg.

Daarnaast versterken gezondheidsgidsen de gezondheidsvaardigheden van mensen. Dat doen ze vanuit hun eigen achtergrond, ervaring en de vertrouwensband die ze opbouwen.

Mensen helpen is een passie, wij doen het vanuit ons hart

- de gezondheidsgidsen -

Vraag een gezondheidsgids aan

  • Ben je een hulp- of zorgverlener en heb je patiënten of cliënten die de hulp van een gezondheidsgids kunnen gebruiken? Doe dan nu een aanvraag via ons aanmeldsysteem: Doe hier je aanvraag
  • Bespreek heel duidelijk met jouw cliënt/patiënt of hij/zij akkoord gaat met de aanvraag en laat jouw cliënt/patiënt het toestemmingsformulier ondertekenen (GDPR-wetgeving).
  • Als zorg- en hulpverlener kan je de folder gezondheidsgidsen aan je cliënt of patiënt geven om het project uit te leggen en de info mee te geven.

De werking van de gezondheidsgidsen in beeld

Video's

Klik hier voor meer beeldmateriaal

contactgegevens

Coördinator Gezondheidsgidsen
Lieve Vanoverschelde
Dienst Regie Gezondheid en Zorg, Stad Gent
0471 55 29 16 | gezondheidsgidsen@stad.gent