Ben je professioneel werkzaam rond gezondheidspromotie en ziektepreventie? Wil je graag weten wat er beweegt rond dit thema in Gent? Wil je meer impact hebben én samenwerken? Sluit dan aan bij het Netwerk Gezondheidspromotie Gent.

Het Netwerk Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Gent (NGP) is een actief netwerk met vertegenwoordiging door Gentse gezondheids- en welzijnsorganisaties zoals de Gentse Wijkgezondheidscentra, mutualiteiten, Eerstelijnszone Gent, CLB’s, Centrum Geestelijke Gezondheid, hogescholen en UGent, thuisverpleging, inloopteams, KOVAG (apothekers),…

Het wil de impact van gezondheidspromotie versterken door de krachten te bundelen. Dit vanuit een integrale en holistische benadering. Het NGP komt een 4-tal keer per jaar samen en zet in op uitwisseling, deskundigheidsbevordering en visievorming.

Omdat het stimuleren van preventief werken in de zorg en welzijnssector een belangrijke doelstelling is van zowel Eerstelijnszone Gent als het NGP, werken we samen rond een gemeenschappelijk actieplan. Doel is het bekendmaken van het preventief aanbod bij de hulpverleners met specifieke acties zoals:

  • Zorgen voor voldoende aandacht voor preventie op de agenda van de Zorgraad
  • Uitwerken van een communicatieplan preventie aan de hand van een gezondheidskalender en vaste rubriek in de nieuwsbrief van ELZ Gent
  • In kaart brengen van het Gentse laagdrempelige preventieaanbod via de webpagina Gezond Leven Stimuleren
  • Bundelen van laagdrempelig communicatiemateriaal en good practices rond preventie via de online map communicatiemateriaal Gezond Leven Stimuleren

Heb je interesse? Neem contact op met:

Ze nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek!