Netwerk Gezondheidspromotie

Het Netwerk Gezondheidspromotie (NGP)  bestaat al langer in Gent en is onderdeel van de Gentse Gezondheidsraad. Eén van de vier doelstellingen van ELZ Gent is echter wel gezondheidspromotie, dus willen we graag de koppeling maken met het NGP.

In het actieplan van ELZ Gent zijn verschillende specifieke acties naar voor geschoven:

  • een consulteerbare kalender op touw zetten met alle gezondheidspromotieactiviteiten (rookstopsessies, beweegmogelijkheden,...) zodat professionals gemakkelijker kunnen doorverwijzen.
  • Gemeenschappelijke doelstellingen over organisaties heen rond gezondheidspromotie op touw zetten zodat we niet allemaal naast elkaar aan de slag gaan.

Momenteel wordt met het NGP afgetoetst hoe we hiermee aan de slag gaan. Wil je je steentje bijdragen rond het topic Gezondheidspromotie? Neem dan contact op met het NGP.