Gezondheidsvaardigheden

Eén van de uitdagingen in Gent is een grote groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het versterken van gezondheidsvaardigheden is dan ook een prioriteit binnen de eerstelijnszone Gent. Om de Gentse gezondheids- en welzijnsorganisaties te sensibiliseren en te ondersteunen bij het versterken van de gezondheidsvaardigheden van hun patiënten/cliënten, organiseren we de komende periode tal van acties met o.a. een inspiratiedag, lerend netwerk, vormingen, enz.

Omdat er enerzijds al heel veel aan informatie bestaat maar anderzijds die zeer versnipperd is, hebben we deze overzichtspagina ontwikkeld met een gestructureerde bundeling aan projecten, methodieken, tools en webpagina’s rond gezondheidsvaardigheden.

Deze webpagina is een levend document, die in de loop van de tijd zal geëvalueerd, bijgewerkt en aangevuld worden op basis van ervaringen van gebruikers en verdere ontwikkeling van goede praktijken. Op deze overzichtspagina vind je basisinformatie rond gezondheidsvaardigheden.

Heb je een vraag, opmerking of wil je graag een verbetersuggestie doorgeven? Stuur dan een mail naar jora.mommerency@elzgent.be

1. Hoe gezondheidsvaardig is België?

2. Hoe gezondheidsvaardigheden herkennen?

Om mensen met minder gezondheidsvaardigheden goed te kunnen helpen is het belangrijk dat je als hulpverlener de signalen herkent.

  • Ontdek hier de Checklist Laaggeletterdheid herkennen van Pharos.
  • Pharos ontwikkelde ook 15 korte filmpjes waarin ex-laaggeletterden op informele wijze hun verhaal doen. Ontdek ze hier.
  • Wil je op de hoogte zijn van de digitale vaardigheden van je cliënt/patiënt? Dan kan je gebruik maken van de digitale Quickscan van Pharos.

Communicatie op maat - gesprekken voeren

In deze checklist 'Communicatie op maat-gesprekken voeren' van Pharos en KNMP worden richtlijnen gegeven voor gesprekken met laaggeletterden.

Vormingen

Hoe toegankelijk is uw organisatie?

  • De Sneltest Gezondheidsvaardige organisatie van Pharos: Maakt jouw organisatie het makkelijk voor patiënten en cliënten om informatie te vinden, begrijpen en toe te passen.
  • Je kan ook de Drempelmeter  van de stad Hasselt gebruik om de toegankelijkheid en de diversiteit van jouw werking in beeld te brengen.

Op Komst - Projecten in ontwikkeling

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck moedigt de ontwikkeling en de versterking van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn aan. Vind hier de goedgekeurde projectie die volop in ontwikkeling zijn.