Gezondheidsvaardigheden

3 op 10 Belgen van 15 jaar of ouder (33%) heeft lage gezondheidsvaardigheden. Eén van de uitdagingen binnen de Gentse Eerstelijnszone is het versterken van gezondheidsvaardigheden van alle Gentenaars. Het is dus ook de prioriteit om alle zorg- en hulpverleners te sensibiliseren en te ondersteunen bij het versterken van de gezondheidsvaardigheden van hun patiënten of cliënten. Zo kunnen we de gezondheidsvaardigheden van Gentenaars versterken en de sociale ongelijkheid verminderen.

Er is al een groot aanbod aan tools, methodieken en informatie rond dit thema, maar erg versnipperd. Daarom werd deze overzichtspagina ontwikkeld met een bundeling van projecten, methodieken, tools en andere interessante zaken rond het thema gezondheidsvaardigheden.

In de kijker: terugvraagmethode

De terugvraagmethode is een eenvoudige gespreksmethodiek waarbij je er als zorg- of hulpverlener achter komt of jouw boodschap duidelijk was voor je patiënt of cliënt. Deze gespreksmethodiek helpt je bij goede zorg.

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met vragen en beslissingen op gezondheidsvlak: Wanneer en met welke symptomen ga ik best naar een arts? Hoe vind ik een geschikte huisarts in de buurt? Hoe verzorg ik een wonde op de goede manier? Laat ik mezelf vaccineren? Welke informatie online is betrouwbaar?

Om deze gezondheidsvragen te beantwoorden heb je vaardigheden nodig. Deze vaardigheden vallen onder de noemer ‘gezondheidsvaardigheden’, ook wel ‘health literacy’ genoemd. Gezondheidsvaardigheden zijn je vaardigheden om informatie over gezondheid te zoeken, begrijpen, evalueren en toe te passen bij het nemen van beslissingen in het dagelijkse leven over je gezondheid.

Enkele voorbeelden:

  • informatie zoeken: achterhalen wat je in een medisch noodgeval kan doen, je weg zoeken en vinden in zorg- en welzijnsorganisaties,...
  • informatie begrijpen: de uitnodigingsbrief voor de covid vaccinatie begrijpen, de bijsluiter van een geneesmiddel begrijpen, het advies van een arts begrijpen,...
  • informatie evalueren: beoordelen of informatie uit de media betrouwbaar is, oordelen welke hulp nodig is bij bv. hoge koorts van je kind, …
  • informatie toepassen: je medicatie correct innemen, een ziekenwagen bellen in nood, lid worden van een beweegclub, …

Naast basisvaardigheden zoals lezen en schrijven is het ook belangrijk de informatie te kunnen begrijpen en kritisch evalueren.

Wie heeft beperkte gezondheidsvaardigheden?

Iedereen beschikt in meer of mindere mate over gezondheidsvaardigheden, toch heeft 40% van de bevolking beperkte gezondheidsvaardigheden. Lees hier meer.

Waarom inzetten op gezondheidsvaardigheden?

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden ervaren meer drempels naar een gezonde levensstijl en naar de gezondheidszorg. Lees hier meer.

Hoe kan je beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen?

Beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen is niet zo eenvoudig. Vaak proberen mensen te verstoppen dat ze informatie niet begrijpen, omdat ze zich ervoor schamen of omdat ze ‘geen domme vragen’ durven stellen. Lees hier meer.

Vlaamse en Nederlandse organisaties met expertise in gezondheidsvaardigheden

Deze webpagina wordt in de loop van de tijd geëvalueerd, bijgewerkt en aangevuld op basis van ervaringen van gebruikers en verdere ontwikkeling van goede praktijken. Dit is een samenwerking tussen de Gentse Wijkgezondheidscentra, Eerstelijnszone Gent en Dienst Regie en Gezondheid van Stad Gent.

Hoe kan je als zorg-en hulpverlener mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden versterken?
Hier vind je alle tools en methodieken om zelf aan de slag te gaan:

  • heldere communicatie
  • toegankelijke zorg en welzijn
  • aanverwante thema's

Vorming, e-learning en zelfstudie

Meer weten?