Promoten van gezondheidsgedrag

De gezondheidsgidsen verbeteren de gezondheidsvaardigheden van mensen en maken hen zo sterker en weerbaarder.

  • De gezondheidsgidsen gaan duidelijke en eenvoudige communicatie gebruiken en aftoetsen of de cliënt/patiënt begrepen heeft wat er gezegd is en eventueel opvolgen wat er dient te gebeuren met de gekregen informatie.
  • Door samen naar afspraken te gaan, voelen de mensen zich meer op hun gemak, ze durven meer vragen en spreken.

Gezondheidsthema’s kunnen bespreekbaar gesteld worden.
Voorbeelden: psychische kwetsbaarheid, dementie, voeding, beweging, rookgedrag en kinderen of alcohol- en druggebruik.