Jolien Noens

Stafmedewerker & Populatiemanager
0470 80 52 50

Katrijn Haers

Stafmedewerker
0460 94 74 51

Eline Bollen

Intergemeentelijke preventiewerker
0470 49 41 39

Welzijnscampus 11 bus 33, 3600 Genk