Toeleiding en begeleiding

Toeleiding en begeleiding naar gezondheids- en welzijnszorg

Toeleiding

De gezondheidsgids kan helpen zoeken naar een vaste huisarts in de buurt, een tandarts, enzovoort. 
Daarnaast kan de gezondheidsgids uitleg geven over het zorglandschap:

  • het bestaan en de werking van een wijkgezondheidscentrum
  • het belang van in regel te zijn bij de mutualiteit
  • het belang van jaarlijks naar de tandarts te gaan
  • de derdebetalersregeling
  • de verhoogde tegemoetkoming

Begeleiding

De gezondheidsgids kan mensen begeleiden naar afspraken bij gezondheids- en welzijnszorgorganisaties. 
Voorbeelden: ziekenhuis, wijkgezondheidscentrum, dokterspraktijk, tandarts, psycholoog, ziekenfonds, Kind en Gezin, OCMW enzovoort.

In veel gevallen ligt de afspraak al vast, in andere gevallen wordt aan de gezondheidsgids gevraagd om samen met de cliënt/patiënt de afspraak te maken. Zo kan de gezondheidsgids deze afspraak ook in de eigen agenda inplannen en verzekeren om samen met de persoon naar de afspraak te gaan.

Toeleiding en begeleiding naar het laagdrempelig leefstijlaanbod

De gezondheidsgids kan mensen toeleiden en begeleiden naar het laagdrempelig leefstijlaanbod, zowel op individueel als op groepsniveau.

  • Het individueel preventieaanbod: diëtisten, tabacologen, beweegcoaches, mondhygiënisten en eerstelijnspsychologen.
  • Het groepsgericht preventieaanbod: activiteiten om gezondheidsvaardigheden te versterken rond thema’s zoals bewegen, stoppen met roken, gezonde voeding of mentale veerkracht.