Hoeveel gezondheidsgidsen zijn er?

Op dit moment zijn er 30 opgeleide, vrijwillige gezondheidsgidsen.

Waar zijn de gezondheidsgidsen actief?

De gezondheidsgidsen zijn actief op Gents grondgebied. De gezondheidsgidsen zijn niet verbonden aan bepaalde wijken.

Ondersteunen de gezondheidsgidsen ook mensen buiten Gent?

Neen, op dit moment ondersteunen de gezondheidsgidsen enkel Gentenaren. In sommige gevallen kan men wel een inwoner van Gent begeleiden naar een instantie buiten Gent (bijvoorbeeld psychiatrische instelling, gespecialiseerde arts, enzovoort).

Is een gezondheidsgids een buddy?

Neen, de gezondheidsgidsen zijn GEEN buddy's. Ook de term gezondheidscoach of gezondheidswerker is niet correct.

Zijn er bepaalde voorwaarden om begeleiding te krijgen door een gezondheidsgids?

De persoon moet inwoner zijn van Gent en moet zelf akkoord zijn om begeleid te worden door een gezondheidsgids. De persoon moet dus een toestemmingsformulier ondertekenen! Je vindt dit formulier bij het aanmeldformulier. Laat dit formulier ondertekenen en stuur dit door naar de coördinator.

Hoe doe je een aanmelding?

Een gezondheidsgids kan je aanvragen via het aanmeldsysteem.
Wil je op voorhand een situatie bespreken? Neem contact op met de coördinator via mail of telefoon.

Hoe lang op voorhand moet je een aanvraag doen?

We vragen minimum 3 à 5 werkdagen op voorhand een gezondheidsgids aan te vragen. Het liefst eigenlijk zo vroeg mogelijk. Zo heeft de coördinator genoeg tijd om een goede match te vinden.

Biedt de werking garanties indien er een aanmelding gebeurt?

Wij doen ons best om op zoveel mogelijk aanmeldingen een antwoord te bieden maar kunnen nooit met 100% zekerheid garanderen dat er een match gevonden wordt. De gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers dus we zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. Daarnaast moet er een taalmatch zijn, de juiste persoon op de juiste plaats, enzovoort. Over het algemeen wordt er wel een gezondheidsgids gevonden.

Kan ik ook gezondheidsgids worden?

Eén keer per jaar wordt een instapmoment voorzien. Op dat moment wordt de vrijwilligersvacature verspreid, wordt er een informatie- en kennismakingsmoment gepland en wordt de opleiding aangeboden. Voorlopig is er nog geen nieuw moment gepland. Contacteer de coördinator indien je interesse hebt.

Moet je over een diploma beschikken om gezondheidsgids te worden?

Neen, je moet geen diploma hebben. Tijdens de opleiding worden bepaalde vaardigheden en attitudes aangeleerd.

Moet je minimum 18 jaar zijn om gezondheidsgids te worden?

Ja.

Heeft een gezondheidsgids beroepsgeheim?

Ja, de gezondheidsgids heeft beroepsgeheim en handelt volgens de deontologische code van de gezondheidsgidsen. De gezondheidsgids kan wel beroep doen op het gedeeld beroepsgeheim.

Kan een gezondheidsgids huisbezoeken brengen?

Ja, de gezondheidsgids kan een huisbezoek brengen.

Wordt een cliënt/patiënt steeds door dezelfde gezondheidsgids geholpen?

Zoveel als mogelijk proberen we een persoon te laten opvolgen door dezelfde gezondheidsgids. In bepaalde situaties kunnen verschillende gezondheidsgidsen ingezet worden (intensieve begeleidingen, de vaste gezondheidsgids is niet beschikbaar, enzovoort).

Kan een gezondheidsgids een persoon vervoeren?

Neen, gezondheidsgidsen kunnen geen mensen vervoeren. Ze zijn hiervoor niet verzekerd. De begeleidingen verlopen via het openbaar vervoer, vrijwilligersvervoer en of taxicheques.

Kan een gezondheidsgids boodschappen doen?

Neen, het is niet de bedoeling dat gezondheidsgidsen boodschappen doen.

Kan een gezondheidsgids tolken?

Gezondheidsgidsen zijn geen beëdigde tolken en kunnen dus niet puur als tolk worden ingezet. In verschillende situaties zullen de gezondheidsgidsen wel een vertaalslag maken en informeel tolken.

Is je vraag niet beantwoord?

Vind je geen antwoord op bovenstaande vragen? Mail dan gerust naar gezondheidsgidsen@stad.gent. We proberen zo snel mogelijk deze FAQ-lijst aan te vullen.