In 2022 brachten we met een omgevingsanalyse eerstelijnszone Scheldekracht en haar populatie in kaart.

Enkele opvallende bevindingen die aan de oppervlakte kwamen, diepten we verder uit aan de hand van gesprekstafels op onze buurtnetwerken van het najaar 2022. We stonden samen met vele zorg- en hulpverleners uit de regio stil bij wat deze bevindingen betekenen in de praktijk, om zo een beter beeld te krijgen van de mensen achter de cijfers.

8 gemeenten, elk zijn kenmerken

Eerstelijnszone Scheldekracht telt 8 gemeenten met elk zijn eigen kenmerken. Er zijn trends die alle gemeenten treffen en trends die één of meerdere gemeenten meer treffen dan andere.

7 uitdagingen ...

Op basis van de omgevingsanalyse en de vele gesprekken worden er 7 uitdagingen of prioritaire thema’s naar voren geschoven voor eerstelijnszone Scheldekracht:

  • Toenemende vergrijzing
  • Toenemende geldzorgen
  • Toename van kwetsbaarheid (eenoudergezinnen, alleenwonenden, …)
  • Zorg- en welzijnsaanbod: te weinig, te versnipperd en te weinig gekend
  • Toename van psychisch onwelbevinden
  • Toename van ongezonde levensstijlen
  • Digitale uitsluiting

... om samen te tackelen?

Op advies van het brede forum werd beslist om de komende beleidsjaren deze 7 thema’s als houvast te gebruiken.

Ben je al actief rond één van deze domeinen? Zijn er lopende projecten? Heb je een signaal dat je ons wil melden? Wil je je schouders zetten onder gezamenlijke initiatieven hieromtrent? Laat het ons weten via info@elzscheldekracht.be.
Want samen kunnen we meer dan alleen...