De omgevingsanalyse

Met de omgevingsanalyse brengen we de ELZ Scheldekracht en haar populatie in kaart. Vertrekkend vanuit reeds beschikbare databronnen, zoals Provincies in Cijfers en de IMA databank, probeerden we inzicht te krijgen in de kenmerken, behoeften en noden van de populatie. Een omgevingsanalyse brengt inzichten op basis waarvan je beleidskeuzes en prioriteiten bepaalt, zoals op welke gezondheids- en welzijnsproblemen en doelgroepen er best wordt ingezet binnen de eerstelijnszone. De omgevingsanalyse vormt dus de basis voor de uitwerking van een goed beleids- en actieplan.

Waarom een lopend project?

Enkele opvallende bevindingen die aan de oppervlakte kwamen, diepten we – vanuit een kwalitatieve insteek - verder uit aan de hand van gesprekstafels op onze buurtnetwerken van het najaar 2022. We stonden stil samen met vele zorg- en hulpverleners uit de regio bij wat deze bevindingen betekenen in de praktijk, om zo een beter beeld te krijgen van de mensen achter de cijfers.

We beschouwen de omgevingsanalyse nooit als ‘af’, maar als een lopend project. De omgevingsanalyse is constant in ontwikkeling – net zoals de populatie die hij beschrijft – en zal dan ook op regelmatige basis worden geüpdatet. Zo brengen we mee de evolutie in kaart van de populatiekenmerken, de noden en behoeften van de bevolking en het zorgaanbod.

Op basis van deze informatie kunnen we onze werking evalueren en bijsturen waar nodig, om zo tot een steeds betere afstemming tussen de behoeften en het aanbod in onze eerstelijnszone te komen; en de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnszorg te bevorderen.

Wil je meer weten over onze omgevingsanalyse?

Laatste nieuws rond onze omgevingsanalyse