Visual elz scheldekracht

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht vzw is een samenwerkingsverband binnen de gemeenten Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen.

De naam "Scheldekracht" werd gekozen omdat de Schelde doorheen het merendeel van deze acht gemeenten stroomt en we de krachten bundelen om te komen tot een betere samenwerking.

Missie

"Eerstelijnszone Scheldekracht optimaliseert de levenskwaliteit in ruimste zin, van elke persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood (PZON)."

Visie

"Eerstelijnszone Scheldekracht zet in op de afstemming en de samenwerking tussen gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn en het lokaal gezondheidsbeleid."

Hoe kunnen we onze rol, als expert in verbinding, waarmaken?

Samen wierpen we een kritische blik op de visie, de ambitie en de strategie.

De strategische keuzes werden samen met het forum gemaakt na een grondige omgevingsanalyse die werd afgetoetst op buurtnetwerken, een bevraging bij onze partners en verdiepende gesprekken met vertegenwoordigers van de personen met een zorg- en/of ondersteuningsnood en de lokale besturen. Daarnaast houden we natuurlijk ook rekening met de opdrachten die we van de Vlaamse overheid hebben gekregen.

Op basis hiervan hebben we en toekomstplan 2024-2026 opgesteld. Met concrete en ambitieuze doelstellingen die we de komende 3 jaar willen halen.

Ontdek het toekomstplan:

Benieuwd naar wat voor 2024 op de agenda staat?

Ontdek hier het actieplan 2024: