Elke eerstelijnszone heeft een eigen beleidsplan. Hierin staan onder andere de: kernopdrachten, context en omgevingsanalyse, strategische en operationele doelen, visie en missie, centrale waarden en principes van de eerstelijnszone