Mentaal welzijn, een thema dat leeft, ook binnen onze Eerstelijnszone. Eind december 2022 kwamen we met 80! eerstelijnsactoren samen rond het thema eerstelijnspsychologische zorg.

Eerstelijnsprofessionals vormen op ontelbare vlakken een onmisbare (eerste) schakel, zo ook in een psychologisch hulpverleningstraject. Eerstelijnsprofessionals nemen een belangrijke rol op in het signaleren, alsook bij de toeleiding naar gepaste hulp in geval van psychologische problemen.

Hoe kan je psychologische moeilijkheden herkennen bij jouw cliënt/patiënt? Hoe ga je om met deze signalen? Hoe kunnen we preventief inzetten op mentaal welbevinden van onze cliënt/patiënt? Wat kan jouw cliënt zelf doen? Welke geconventioneerde psychologen zijn er werkzaam in jouw regio? Welke psychologische zorg wordt er wel/niet terugbetaald? Dit zijn enkele vragen waar er tijdens deze lezing een antwoord op werd gegeven. Wil je je geheugen nog eens opfrissen? Je vindt de slides hier terug:

Graag bezorgen we jullie ook een handige samenvatting met de voornaamste conclusies van de avond, opgemaakt door deelnemer Dr. Patrick Dewaele. Deze kan je hier nalezen:

Ontmoeting en uitwisseling stonden tijdens deze avond centraal. Tijdens de speeddates – waar eerstelijnsprofessionals uit verschillende disciplines kennis maakten met de klinisch psychologen en orthopedagogen uit hun buurt – ontstonden er al snel boeiende gesprekken. Visitekaartjes werden uitgewisseld en er werd een basis gelegd voor meer samenwerking op het vlak van mentaal welbevinden. Dat kunnen wij als Eerstelijnszone alleen maar toejuichen!

Een grote dankjewel aan alle aanwezigen voor jullie enthousiaste bijdrage, jullie tomeloze inzet elke dag en om samen in te zetten op een geïntegreerde eerste lijn!

Wil je als psycholoog lid worden van de Psychologenkring Scheldekracht?

Wens je nog meer in te zetten op preventie van psychische problemen? Er was op het buurtnetwerk heel wat materiaal rond psychologisch welzijn te vinden. Kan jij dit gebruiken in jouw eigen praktijk? Neem dan contact op met het LoGo Gezond+ via gorik.zelderloo@gezondplus.be of vind in deze presentatie het aanbod terug:

In kader van de conventie “psychologische functies in de eerste lijn” zijn geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen in jouw buurt nog op zoek naar locaties om psychologische hulp aan te bieden. Heb jij in jouw praktijk een ruimte vrij die kan dienen als vindplaats? Registreer je via volgende link en neem contact op met Liesl Vereecke, lokaal coördinator conventie "psychologische functies in de eerste lijn" in ELZ Scheldekracht & ELZ Gent (Liesl.vereecke@psy-ovl.be, tel. 0491/56.96.54).