Het project Gezondheidsgidsen draagt bij aan volgende doelstellingen:

  • Het verhogen van de toegankelijkheid van gezondheidszorg
  • Ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen in gebruik van gezondheidszorg
  • Promoten van gezondheidsgedrag en versterken van gezondheidsvaardigheden
  • Signaleren van ongelijkheid en structurele toegankelijkheidsproblemen binnen de gezondheidszorg

Met de inzet van gezondheidsgidsen willen we de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare doelgroepen te versterken en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor hen vergroten. Gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die hiervoor opgeleid worden. Een aantal gezondheidsgidsen zijn brug-/sleutelfiguren uit verschillende kwetsbare doelgroepen. Als gezondheidsgids ondersteunen zij kwetsbare personen en gezinnen in toeleiding naar gezondheids- en welzijnszorg. In de praktijk gaat het vaak over een klein duwtje in de rug om angst te overwinnen, een luisterend oor om vertrouwen te creëren, het helpen herinneren aan afspraken of het helpen begrijpen van informatie. We willen de kwetsbare burger dus versterken zodat hij/zij zelf beter de weg vindt naar hulp, de juiste vragen kan stellen en gezondere keuzes kan maken.