Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW).

In Gent zitten deze organisaties met elkaar samen om een samenwerking te realiseren. Het is de bedoeling dat alles van het GBO ook gelinkt wordt aan de eerstelijnszone. Lees hier wat GBO Gent doet, wie ze zijn en hoe je contact met hen kan opnemen.

Meer informatie over GBO is ook te vinden op de website van Vlaanderen.


Voor meer informatie kan je contact opnemen met Koen Berwouts.