Wijknetwerking Geestelijke Gezondheid

Een derde van de Belgen heeft het soms psychisch moeilijk in zijn of haar levensloop. Dankzij de samenwerking tussen de Stad Gent en Eerstelijnszone Gent zijn er sinds september 2021 twee “wijknetwerkers geestelijke gezondheid” actief in vier wijken. Zij versterken de wijken inzake geestelijke gezondheid vanuit een gemeenschapsgerichte benadering en het streven naar een beter mentaal welbevinden van de Gentenaar.

De wijknetwerkers geestelijke gezondheid zijn actief in de volgende wijken:

  • Ledeberg
  • Bloemekenswijk
  • Sluizeken-Tolhuis-Ham
  • Muide-Meulestede-Afrikalaan

De acties die zij ondernemen zijn:

  • De mentale veerkracht versterken

De wijknetwerkers GG maken thema's rond psychische kwetsbaarheid bespreekbaar via preventie, sensibilisering en taboedoorbrekend werken. Dit realiseren ze door het versterken van de gezondheidsvaardigheden van wijkbewoners en het preventief binnenbrengen van het aanbod psycho-educatie in de wijken. Hiervoor werken ze nauw samen met wijkpartners en aanbieders psycho-educatie.

  • Inzetten op kwartiermaken

De wijknetwerkers GG ondersteunen en organiseren laagdrempelige wijkgerichte activiteiten, die ook toegankelijk zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen ze steeds in tandem met wijkpartners om zo acties mogelijks te verankeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld inloopwerkingen, filocafé’s, schrijfateliers, publieke gevoelsplekken…

  • Het organiseren van een lokaal overleg

De wijknetwerkers GG organiseren lokale overlegmomenten waarbij partners actief aan de slag gaan rond geestelijke gezondheid in de wijken. De overlegmomenten zijn zowel informatief als participatief ingericht. Samen met de wijkpartners bepalen ze waar ze de komende periode willen rond werken; inhoudelijk en methodisch.

  • Aanspreekpunt zijn voor geestelijke gezondheid

De wijknetwerkers GG zijn het aanspreekpunt voor geestelijke gezondheid in de wijken. Ze ondersteunen wijk- en middenveldorganisaties in het omgaan met en het toeleiden van hun kwetsbare bezoekers naar een gepast aanbod. Daarnaast maken ze ook wijkpartners wegwijs in het GGZ-landschap en kwartiermaken.