Gebruikersparticipatie binnen Eerstelijnszone Gent

In een organisatie waar zorg voor de Gentse burger centraal staat, is het ook belangrijk dat er gebruikersparticipatie mogelijk moet zijn. Dit houdt in dat patiënten, cliënten en hun omgeving mee zeggenschap hebben in de richting die Eerstelijnszone Gent uitgaat.

Om dit concreet te maken zijn er een aantal stappen ondernomen:

  • Binnen de zorgraad zijn er verschillende vertegenwoordigers van patiënten- en mantelzorgverenigingen. Zij worden bijgestaan door PLAZZO.
  • Er is een klankbordgroep van patiëntenverenigingen: deze zal vóór de zorgraad samenkomen. Zo kan er binnen de patiëntenverenigingen een gezamenlijk standpunt over agendapunten worden ingenomen en kunnen noden en knelpunten verzameld worden.
  • Tijdens de zorgraad is telkens één agendapunt exclusief voorbehouden voor de patiëntenverenigingen en mantelzorgverenigingen. Op die manier wordt er ruimte op de agenda gemaakt om noden en bekommernissen vanuit de verenigingen op tafel te kunnen leggen.

Trekker binnen dit verhaal is Michèle Van Elslander van PLAZZO.