Buurtgerichte zorg in Gent

In de eerstelijnszone is continuïteit van zorg een gedeelde verantwoordelijkheid. Als zorg- of hulpverlener vul je anderen aan in functie van de zorgdoelen van de persoon met een zorgnood.

Professionele, vrijwillige en informele zorg

  • Als lid van de eerstelijnszone werk je mee aan buurtgerichte zorg. Dat is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt.
  • Ook de erkende woonzorgcentra en lokale besturen in je eerstelijnszone zetten hun schouders onder buurtgerichte zorg.

Lokale dienstencentra

De Gentse lokale dienstencentra hebben in elk van de 25 buurten een outreachend medewerker actief die preventief hulpvragen detecteert bij thuiswonende senioren.

Deze outreachers doen dit door:

  • Te netwerken met alle professionele en niet-professionele partners.
  • Zelf preventieve huisbezoeken te doen bij senioren met een verhoogde kans op kwetsbaarheid en in de meeste buurten ook huisbezoekvrijwilligers aan te sturen die hierbij mee helpen (samen meer dan 3000 huisbezoeken per jaar).

Door deze huisbezoeken en door te netwerken detecteren de lokale dienstencentra vele noden en hulpvragen en waar mogelijk formuleren zij antwoorden:

  • Collectieve noden aan activiteiten proberen te beantwoorden door bepaalde activiteiten op te zetten
  • Individuele professionele hulpvragen worden doorgestuurd naar professionals
  • Burenhulpvragen koppelen ze binnen het project Buren Voor Buren aan andere buren zodat mensen elkaar leren kennen en elkaar helpen in een zorgzame buurt.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Stad Gent - Lokale Dienstencentra

Sociale regisseurs in Gent

In Gent voorziet stad Gent in zes 'sociale regisseurs'. Zij zijn op het vlak van samenleving en welzijn hét aanspreekpunt voor wijkgebonden diensten en organisaties. In verschillende wijken wordt er zo ingezet op buurtgerichte zorg.