Getuigenissen gezondheidsgidsen

Samen doen we een korte wandeling van 30 minuten, daarna drinken we koffie, lees ik voor uit een boek en luisteren we naar muziek van vroeger. Het doet me zoveel deugd om mevrouw te zien opleven tijdens mijn bezoekjes.

Na verschillende telefoontjes en smsjes waarop ik geen reactie kreeg, besloot ik op huisbezoek te gaan. Het zijn echt vriendelijke mensen! Ze weten nog niet goed hoe ons gezondheidssysteem werkt maar we spraken af dat ik beetje per beetje zal helpen. Als eerste zullen we samen naar de huisarts en de tandarts gaan. Ik ben superblij dat kan ik helpen want ze zijn gemotiveerd om te leren en zichzelf te integreren.

Ik ben blij dat ik gezondheidsgids mag zijn en mag meewerken aan dit project. Dat zijn telkens maar kleine druppeltjes op een hete plaat, maar het is toch dat. Ook is niemand de perfecte gezondheidsgids of hulpverlener.

Getuigenissen van patiënten/cliënten

Het was echt een last die van mijn schouders viel. Ik was opgelucht dat zij er bij was en dankbaar ook. Ze is een grote steun geweest in die periode. Doordat zij erbij was verliep alles minder chaotisch. Ze heeft me begeleid naar allemaal verschillende diensten (wijkgezondheidscentrum, vroedvrouw, ziekenhuis…) waardoor dit steeds vlot verliep.

Ik weet niet als ik hier nog zou lopen als ik zijn steun niet had. Ik ben een sterke vrouw, maar die breken ook hoor. Naast hem en vzw Domus Mundi zouden er meer mensen en organisaties moeten zijn die ook mensen zoals mij aanvaarden. Als ik in een rolstoel zou kunnen zitten, zou ik aanvaard worden. Maar nu niet. Nu ben ik een te grote uitzondering voor de maatschappij.

Getuigenissen van hulp- en zorgverleners

Tot nu lukt het aanvragen van een gezondheidsgids vrij vlot. De gezondheidsgidsen zijn ook redelijk flexibel. Deze morgen was er iemand die een jongen van bij ons kwam ophalen, maar hij was iets later. Dus heeft de gezondheidsgids even gewacht zonder dit erg te vinden. De gezondheidsgids wachtte tot hij toegekomen was, 10 minuutjes ongeveer. Dat vind ik positief, dat ze niet op uur staan.

Ze voelen zich meer gelijk, ik zie dat toch zo voor mij. Als ik gisteren mijn patiënt met de gezondheidsgids zag vertrekken, waren dat zo gelijke mensen die samen op stap gaan en waarbij de ene iets betekent voor de andere of waarbij ze elkaar versterken.

Puur in mijn geval. Ik kan cliënten niet alle dagen zien en ik vind het belangrijk dat zij daarnaast ook wel iemand anders hebben die hen voor een stukje kan begeleiden in de wereld van de gezondheid. Een stuk houvast wil ik graag installeren. Dat vind ik één van de grootste redenen waarom ik dan ook een gezondheidsgids inschakel. Iemand waarop ze kunnen rekenen, af en toe een vraag aan kunnen stellen zonder die altijd te kunnen beantwoorden. Een aanspreekpunt en ‘hertalende’ functie binnen het gedeeld verhaal zijn beetje mijn stokpaardjes.