Als zorg- of hulpverlener kan je rekening houden met de beperkte gezondheidsvaardigheden van je cliënt/patiënt. Bijvoorbeeld door je houding, schriftelijke en mondelinge communicatie hierop af te stemmen.

Ook als zorg- of welzijnsorganisatie kan je verschillende dingen doen om beter aan te sluiten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ons zorgsysteem is immers vrij complex. Als organisatie kan je streven naar een zo toegankelijk mogelijke zorg en hulpverlening.

Daarnaast is het uiteraard ook essentieel om de persoon zelf gezondheidsvaardiger te maken. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op taalverwerving, digitale vaardigheden of het vergroten van de basiskennis rond gezondheid.

We verzamelden voor jou heel wat interessante tools en methodieken om zelf aan de slag te gaan.
Hier vind je alle tools en methodieken:

  • Helder communiceren
  • Toegankelijke zorg en welzijn
  • Aanverwante thema's