Partners van Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht kunnen ons netwerk, onze kanalen en platformen benutten voor het bekendmaken of delen van content (initiatieven, aanbod, nieuws ...). Deze kanalen zijn heel divers: van digitale informatieverspreiding tot fysieke ontmoeting en (kennis)overdracht.

Ongeacht het kanaal hanteren wij steeds een aantal algemene criteria:

 1. De primaire doelgroep van onze communicatiekanalen zijn (semi-)professionele eerstelijnsactoren (binnen zorg en welzijn in ELZ Scheldekracht)
 2. Content situeert zich steeds binnen zorg- en welzijnsgerelateerde thema's
 3. Als ELZ handelen wij neutraal bij het verspreiden van content, deze moet daarom voldoen aan volgende criteria:
  • Voldoende wetenschappelijk/objectief
  • Geen commercieel karakter
  • Geen individu of beroepsgroep benadelen

Hieronder lichten we de verschillende communicatiekanalen toe.

Algemene communicatiekanalen

Onze website gebruiken we voornamelijk voor specifieke content van ELZ Scheldekracht vzw.

Daarnaast versturen we maandelijks een nieuwsbrief, zijn we actief op sociale media (Facebook en LinkedIn), en kunnen we via e-mail gericht mensen van onze partnerlijst bereiken.

Ook jij kan gebruik maken van ons algemene communicatiekanalen! Lees alvast onze criteria en stuur jouw info naar info@elzscheldekracht.be. Samen met jou bekijken we hoe wij deze best verspreiden binnen ons netwerk.

Bij onze algemene communicatiekanalen volgen we naast onze algemene criteria (zie supra), ook volgende specifieke criteria:

Inhoud

 • Content zien we als een ruim begrip: nieuwsitems, info m.b.t. aanbod/dienstverlening, vormingen/webinars, bevragingen, acties, evenementen, (samenwerkings)initiatieven, kennisdeling, vacatures …
 • Publicatie via onze sociale mediakanalen of via onze nieuwsbrief kan als
  • minstens twee (semi-)professionele actoren of minstens twee gemeenten betrokken zijn EN
  • er een link is met of impact op ELZ Scheldekracht.
 • Gerichte mailing via onze partnerlijst kan als er minder dan twee (semi-)professionele actoren of gemeenten betrokken zijn.

Vorm

 • We verkiezen steeds een verwijzing, via een weblink, naar online info (van de partner). Deze koppelen we graag aan een beknopte tekst met passende titel, en een rechtenvrij(e) logo of afbeelding.
 • Aan onze partners vragen we om ons bovenstaande info graag al zo volledig mogelijk te bezorgen, zodat de content vlot verspreid kan worden.

Buurtnetwerken en proefsessies

Buurtnetwerken vormen een lokaal platform waarop betrokken actoren binnen zorg en welzijn elkaar kunnen ontmoeten én met elkaar in uitwisseling gaan. Benieuwd? Ontdek er alles over op onze projectenpagina en laat je inspireren.

Proefsessies zijn laagdrempelige en toegankelijke sessies gericht op kennisdeling. Je kan je laten informeren of inspireren via eerdere proefsessies in onze eerstelijnszone.

Ben jij betrokken binnen zorg en welzijn binnen de Eerstelijnszone Scheldekracht? Zou je graag lokale partners willen samenbrengen rond een topic dat jou nauw aan het hart ligt? Kom je graag je werking voorstellen? Of geef je graag een woordje uitleg over jouw project of expertisegebied?

Ontdek in de onderstaande folder wat Eerstelijnszone Scheldekracht vzw hierin voor jou kan betekenen en hoe jij als externe partner gebruik kan maken van (één van) deze platformen.

Infofolder partners

Zelf een buurtnetwerk of proefsessie organiseren? Dat kan! Stuur jouw idee naar info@elzscheldekracht.be. Wij bekijken graag samen met jou om dit verder vorm te geven.

Onze algemene criteria (zie supra) blijven bij onze buurtnetwerken en proefsessies van toepassing,

In samenspraak kunnen we de primaire doelgroep eventueel opentrekken naar andere partners die betrokken zijn binnen zorg en welzijn binnen eerstelijnszone Scheldekracht.