Maak deel uit van het netwerk

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht vzw zet in op de uitbouw van een ruim netwerk, waar ook jij deel van kan uitmaken.

Via onze communicatiekanalen houden we je op de hoogte van interessant nieuws, initiatieven, projecten ... in de regio.

Algemene informatie over gevarieerde onderwerpen versturen we via onze nieuwsbrief. Meer gerichte informatie (bv. gericht aan één actor, aan actoren binnen één gemeente ...) versturen we via e-mail. Hoe dan ook sturen we enkel naar partners die hun expliciete en gerichte toestemming hebben gegeven via het formulier hieronder.

We doen een bijzonder warme oproep aan alle actoren op de eerste lijn om dit formulier in te vullen. Zo blijf je op de hoogte wat er leeft en kan je in contact komen met anderen binnen het netwerk, zowel binnen als buiten je eigen (beroeps)groep.

Wil je deel uitmaken van ons netwerk?

Tip: Heb je je ingeschreven maar ontvang je onze communicatie niet? Mogelijks belanden onze mails in jouw spamfolder. Voeg info@elzscheldekracht.be toe als contactpersoon in jouw mailbox om dit in de toekomst te vermijden!

Vorige nieuwsbrieven kan je hier raadplegen.

Wij zijn actief op sociale media: volg ons op Facebook en/of LinkedIn.

Je kan ook aansluiten bij het forum van ELZ Scheldekracht. Minstens één keer per jaar organiseren we een forum voor alle partners binnen zorg en welzijn in de regio die (beleidsmatig) betrokken willen worden bij onze werking. Op die manier versterken we onze verbinding alleen maar meer, en kunnen we rekening houden met signalen uit het volledige netwerk. Op dinsdag 18 juni 2024 vindt ons volgende forum plaats.

Forum