Vaccinatiecampagne Eerstelijnszone Dender

Elke inwoner die nog één of twee prikken nodig heeft, kan zich registreren op de lokale reservelijst, zonder leeftijdsbegrenzing.

Locatie vaccinatiecentra

Op vraag van de Vlaamse overheid kozen de Eerstelijnszone en de lokale besturen van Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout de locaties voor hun COVID19-vaccinatiecentra. Sporthal Appels te Dendermonde en Sporthal Meulenbroek te Hamme maken zich op voor een grootschalige vaccinatieoperatie.

Keuze na uitgebreide screening

De lokale besturen van Eerstelijnszonde Dender onderzochten met de Vlaamse blauwdruk in de hand de mogelijkheden op hun grondgebied.  Sporthallen, evenementenlocaties, cultuurcentra, … werden gescreend op bereikbaarheid, parkeermogelijkheid, toegankelijkheid, oppervlakte, accommodatie, kostprijs, enz., wat resulteerde in goede voorstellen in elke gemeente. Het was geen evidente keuze, maar Sporthal Appels te Dendermonde en Sporthal Meulenbroek te Hamme kwamen uiteindelijk als beste optie uit de bus.  

De Zorgraad, het bestuursorgaan van de Eerstelijnszone, wenst de betrokken lokale besturen alvast te bedanken voor de zeer grondige voorbereiding en het constructieve overleg om tot deze besluitvorming te komen. 

In welk vaccinatiecentrum zal ik gevaccineerd worden?

In het kader van de mobiliteit en de kortste verplaatsing voor de burgers zullen de inwoners van Zele, Buggenhout en Hamme uitgenodigd worden naar het vaccinatiecentrum in HammeDe inwoners van Berlare, Dendermonde en Lebbeke zullen uitgenodigd worden in Appels. Vanuit de overheid is er de richtlijn om steden en gemeenten in z’n geheel uit te nodigen naar een welbepaald vaccinatiecentrum, waardoor we niet in de mogelijkheid zijn om deelgemeenten op te splitsen, ook al zou dit in het kader van de mobiliteit misschien beter zijn.

Waarom maar 2 vaccinatiecentra en niet 1 per gemeente?

In heel Vlaanderen komt er in elke eerstelijnszone minstens 1 vaccinatiecentrum, maximaal 2. Meer is niet aangewezen. De opbouw en uitbating van zo’n centrum is immers een logistiek, administratief en medisch huzarenstukje. Cruciaal is de mogelijkheid om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden, dichtbij de burger. Met maximaal 120 centra slaagt Vlaanderen daar beter in dan de ons omliggende landen.

Zaterdag 30 januari werd de opbouw afgerond en werden beiden centra voorgesteld aan de pers. 

OPGELET!

Het aantal burgers dat resteert om actief op naam uit te nodigen is dus heel klein geworden. Daarom werd beslist om ons vaccinatiecentrum in Hamme te sluiten. Het vaccinatiecentrum in Appels zal nog enkele weken langer open blijven om de laatste fase af te werken en dit voor de inwoners van onze hele Eerstelijnszone, dus ook voor de burgers van Hamme, Buggenhout en Zele.

Meer info over de sluiting van VC Hamme

Vaccinatiedrempels

Nog belangrijker dan de locatiekeuze is het wegwerken van alle mogelijke vaccinatiedrempels

Eind vorig jaar werd binnen de Eerstelijnszone een multidisciplinaire vaccinatiewerkgroep opgericht. Zij zetten de komende weken maximaal in op het sensibiliseren van de burgers. Wie vragen heeft, kan terecht bij het lokale callcenter: 0800-99 502

Ook voor de vaccinatie zelf zal maximaal ondersteuning geboden worden. Er komen specifieke vervoersdiensten voor burgers die niet op eigen houtje naar het vaccinatiecentrum kunnen. Wie zich om medische redenen niet kan verplaatsen, zal thuis gevaccineerd worden. Voor alle lokale besturen en partners is het duidelijk … waar je ook woont, mobiliteit kan, mag en zal geen drempel zijn.

Wie kan gebruik maken van thuisvaccinatie?

Een thuisvaccinatie is bestemd voor de kwetsbare personen in onze maatschappij.

Een thuisvaccinatie zal gebeuren aan de hand van een lijst die is samengesteld per eerstelijnszone door de verschillende zorgactoren. Deze mensen zullen de kans krijgen om zich te laten vaccineren in hun vertrouwde thuisomgeving.

Er zal worden rekening gehouden met verschillende criteria om te kunnen aanspraak maken op thuisvaccinatie: bedlegerig, dementerende patiënten, psychiatrische patiënten, ... Kortom, mensen die zich niet kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum omwille van medische redenen. Meer info hierover volgt later.

Word prikpartner!

Denk jij dat iemand in je buurt hulp kan gebruiken? Bied je aan als prikpartner!

Meer info nodig?

Voor alle algemene info kan je terecht op laatjevaccineren.be

Hulp nodig bij het bevestigen, wijzigen of annuleren van je afspraak? Bel het lokale callcenter: 0800-99 502

Medische vragen? Neem contact op met je huisarts.

Digitale infosessie voor burgers

Op zaterdag 27 februari, van 10u tot 12u, vond in samenwerking met Logo Dender vzw een digitale infosessie voor alle burgers van onze Eerstelijnszone (Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout) plaats. In deze digitale infosessie informeerden we omtrent de vaccins, maar gingen we vooral ook in op het praktische verloop: hoe ontvang je jouw uitnodiging, hoe moet je je registreren, waar kan je terecht voor ondersteuning bij transport, welke stappen moet je doorlopen in het vaccinatiecentrum, …